652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Test 3

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Test 3 sorularını online çözebilirsiniz.

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Test 3

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Test 3

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Test 3 - çöz

652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Test 3 soruları cevapları
652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Test 3


Soru 1


652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre "her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek." görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? (Yurtdışı Öğrt,2013)

Soru 2


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir?

Soru 3


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? (Yurtdışı Öğrt,2012)

Soru 4


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimleri arasında yer almaz? (Eğitim Müşavirliği,2012)

Soru 5


“Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.”

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisine verilmiştir? (Eğitim Müşavirliği,2012)

Soru 6


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.

Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılmaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar? (İl Eğt. Den.Yrd. Yet.,2012)


Testin Enleri

Aygör33
Doğru: 6
100 Puan
H.Esra
Doğru: 6
100 Puan
Punpul
Doğru: 6
100 Puan
cihangir
Doğru: 6
100 Puan
OSMAN MOLLAOS
Doğru: 6
100 Puan