652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları - çöz

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları soruları cevapları
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri KHK Soruları


Soru 1


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî % ........... oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireylerin eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Yukarıdaki boşluğa hangi sayı gelmelidir?

Soru 2


99.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için müfettiş olarak atanacaklarda hangi şart aranmaz?

Soru 3


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır?

Soru 4


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için talim ve terbiye kurulu üyeleri kaç yıllığına görevlendirilirler?

Soru 5


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için;

* Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

* Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

Soru 6


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için;

Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç- gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?

Soru 7


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

Soru 8


652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Millî Eğitim Bakanlığı'nın görevlerinden değildir?

Testin Enleri

H.Esra
Doğru: 8
100 Puan
glsn
Doğru: 8
100 Puan
Deniz yaka
Doğru: 8
100 Puan
Ayşe öz
Doğru: 8
100 Puan
mandrake33
Doğru: 8
100 Puan