657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 6 Soruları çöz

Soru 1


657 Sayılı Devlet Memuru Kanun’una göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


I-Taşınmaz malları

II-Taşınır Malları

III-Alacakları

IV-Borçları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait yukarıdakilerden hangileri hakkında,özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler?

Soru 8


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurları “asli Devlet Memurluğu’na atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yapacakları yeminle sadakatlerini belirtirler?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisinde 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun temel ilkeleri bir arada verilmiştir?

Soru 10


Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Cezalarla ilgili hangi bilgi yanlıştır?

Soru 13


Mazeret izin ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan biri değildir?

Soru 15


İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşan personel hangi ceza ile karşılaşır?

Paylaş

Etiketler: