657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15 soruları cevapları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15Soru 1


17 yıldır memur olarak görev yapan Kemal 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait yıllık izinlerini hiç kullanmamıştır.

Bu memur toplam kaç gün izin kullanır?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memurları için tesis edilen sınıflardan değildir?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa,kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 5


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Temel İlkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 6


Doğum Yardımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


Çocuk ve Aile yardımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


Disiplin cezaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 10


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 15 sorularını online çözebilirsiniz.