657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9 Soruları çöz

Soru 1


657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Funda Hanım adaylık süresi içinde hastalanmış olup tedavi görmektedir.

Buna göre Funda Hanım ile ilgili hangi işlem yapılır?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Yemin Belgesi” Asli Devlet Memurluğuna atanlara kaç ay sonra düzenlenir?

Soru 5


I. Sınıflandırma

II. Liyakat

III. Disiplin

IV. Kariyer

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 6


Devlet memuru iken askerlik görevini yapan bir memur asker dönüşü kaç gün içinde göreve başlamak zorundadır?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi devlet Memurunun derece yükselmesi yapabilmesi için gerekli şartlarından birisi değildir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlar için belirlenen hizmet sınıflarından biri değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurlara ilişkin yasaklardan biri değildir?

Soru 11


Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

Yukarıda verilen tanım 657 Devlet Memurları Kanunun da yer alan hangi temel ilkeyi ifade eder?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Devlet Memurunun özlük dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna “kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hallerdendir?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre“aylıktan kesme” disiplin cezasında memurun brüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasında kesinti yapılır?

Soru 15


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin ce­zası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?

Paylaş

Etiketler: