657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17 soruları cevapları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17


Soru 1


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi hizmet ile ilgili aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır?

Soru 2


Doğum Yardımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 3


Çocuk ve Aile yardımı ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden/şıklardan hangisi yanlıştır?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


657 Sayılı Devlet Memurluğu ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın hangi ayın sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer hizmet sınıflara girmeyen memurlar, aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisini oluşturur?

Soru 11


I-Memur

II-Sözleşmeli personel

III-Geçici personel

IV-İşçi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’da sayılan istihdam şekilleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? (2019 değişikliği)

Soru 12


657 sayılı Kanuna göre, Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından memurun muvafakati aranmak suretiyle geçici süreli olarak görevlendirilebilir.

Memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin en az kaçıncı dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır?

Paylaş

Etiketler:
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

dallasgücü
Doğru: 12
100 Puan
mustafa ala
Doğru: 12
100 Puan
resul çakır
Doğru: 12
100 Puan
beksan2
Doğru: 12
100 Puan
mete06
Doğru: 12
100 Puan