657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18 soruları cevapları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura, çocuğunu emzirmesi için ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri hâlinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

Soru 3


Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre izin verilir?

Soru 4


Bayan memurun normal doğum sonucunda kullanabileceği ücretsiz izin ne kadardır?

Soru 5


10 veya daha fazla hizmet yılı bulunan memur kaç gün yıllık izin kullanır?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi "Sosyal Haklar ve Yardımlar"dan biri değildir?

Soru 7


Devlet memurları asli göreve atandıktan en geç kaç ay sonra yemin etmek zorundadır?

Soru 8


Aşağıdakilerden hangisi memurların görev ve sorumluluklarından değildir?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıda verilen meslek gruplarından hangisi özel kanun hükümlerine tabi değildir?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi "Görevden uzaklaştırmaya yetkili" değildir?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyetten çıkarma cezası vermeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Disiplin Cezaları arasında sayılmaz?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kaymakamlar, aşağıdaki sınıflardan hangisine girerler?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki verilen meslek gruplarından hangisi "Teknik Hizmetler Sınıfı"ı içerisinde yer alır?

Soru 15


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na "Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler"in memuriyete giriş derece-kademe bilgileri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Paylaş

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 18 sorularını online çözebilirsiniz.