657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme SınavıOnline 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı soruları çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı Online Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı güncel sorular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı Çöz
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı soruları ve cevapları

Soru 1


Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmeyen devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin amirleri, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde vermek zorundadırlar?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tek hekim raporuna dayalı olarak kullanılan hastalık izin süreleri toplamının bir takvim yılı içerisinde 7 günü aşması hâlinde aşan sürelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücretlerinden yüzde kaç oranında indirim uygulanır?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilecek yardımlardan değildir?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin amirleri aşağıdaki cezalardan hangilerini verebilir?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre eşleri diğer yörelerde görevli olanlara eşlerinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere en fazla kaç yıl ücretsiz izin verilir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurlarından yurt dışında sürekli görevle çalışanlardan aşağıdaki yakınlarından hangisinin ölümü halinde cenaze masrafları kurumlarınca karşılanmaz?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen paraya ne ad verilir?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya aylıktan kesme cezası alan memurun cezası kaç yıl sonra sicilinden silinebilir?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memurlara doğumdan sonra kaç yıl süreyle gece nöbeti verilmez?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre görevden uzaklaştırılan memura bu süre içerisinde maaşının ne kadarı ödenir?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıda verilen ödemelerden hangisi hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz?

Soru 15


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için derece ve kademe verilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 16


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paraya ne ad verilir?

Soru 17


I- Devlet Personel Başkanlığı

II- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

III- Hazine ve Maliye Bakanlığı

IV- Cumhurbaşkanı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödenebilecek ücretlerin üst sınırı yukarıdaki seçeneklerdeki hangi/hangileri tarafından belirlenir?

Soru 18


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki hallerden hangisi memurluğun sona ermesi hallerinden değildir?

Paylaş

Etiketler: