657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 Soruları çöz

Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, belirlenen durum ve sürelerde mal bildirimde bulunmayan memurlara aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, "aylıktan kesme" disiplin cezasında memurun, brüt aylığından ne kadar kesinti yapılır?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, "usülsuz müracaat ve şikayette bulunmak" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre itiraz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en fazla kaç gün içinde vermek zorundadırlar?

Soru 9


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hâllerde Valiler tarafından verilir?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre müracaat, şikâyet ve dava açma hakkıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda geçen “Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” ifadesini içinde barındıran ödev ve sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Etiketler: