657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 soruları cevapları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarından biri değildir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, belirlenen durum ve sürelerde mal bildirimde bulunmayan memurlara aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, "aylıktan kesme" disiplin cezasında memurun, brüt aylığından ne kadar kesinti yapılır?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, "usülsuz müracaat ve şikayette bulunmak" fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?

Paylaş

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13 sorularını online çözebilirsiniz.