657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 çöz.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 online çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 Çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 çöz. Müdür Yardımcılığı EKYS Testleri ve Denemeleri kategorisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 çöz. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 çöz

Online 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 11 Soruları çöz

Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar belirlenirken, hangi kurum/kuruluşun görüşlerine başvurulmaz?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet Memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesislerin kuruluş ve işletme esas ve usulleri hangi kurumların birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, "Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları"na ait verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi "genel haklar" arasında yer almaz?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları ne zaman ödenir?

Soru 6


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, "Ders ve konferans ücretleri" hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 7


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görev değişikliği halinde sayman mutemetlerinin görev devir süresi kaçtır?

Soru 8


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, belirtilen izin türlerinden biri değildir?

Soru 9


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, hangisi disiplin cezası değildir?

Soru 10


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" fiiline karşı hangi disiplin cezası uygulanır?

Paylaş

Etiketler: