657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12 soruları cevapları
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıda verilenlerden hangisi öğretmenlere ikinci görev olarak verilecek görevler arasında yer almaz?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki ödevler ve sorumluluklar arasında yer almaz?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir hangi kuruma bildirmekle yükümlüdürler?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğinden ne zaman sonra işe başlamak zorundadırlar?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kardeşinin ölümü hâlinde memura isteği üzerine kaç gün izin verilir?

Paylaş

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 12 sorularını online çözebilirsiniz.