657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7 - çöz

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7 soruları cevapları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7


Soru 1


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Aylıktan Kesme cezası ile tecziye edilen Memurun Brüt Aylığında hangi aralıklarda kesinti yapılır?

Soru 2


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar?

Soru 3


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında kaç ay içerisinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 4


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Devlete ait resmi belge, araç, gereç vb. eşyayı kaybetmek aşağıdaki hangi disiplin cezaları içinde düzenlenmiştir?

Soru 5


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde kaç saat süt izni verilir?

Soru 6


657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre Memura isteği üzerine, eşinin doğum yapması hâlinde kaç gün izin verilir?

Soru 7


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki fiillerden hangisi “kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezasını gerektirir?

Soru 8


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre işe başlamama hâlinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 9


"Her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, ........ ile belirlenir"

Yukarıda boş bırakılan alana aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

Soru 10


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlar için belirlenen hizmet sınıflarından biri değildir?

Soru 11


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlar için belirlenen hizmet sınıflarından biri değildir?

Soru 12


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, "hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini" hangi ilkeye dayandırılmaktadır?

Soru 14


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, disiplin cezalarında itirazdaki süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?

Paylaş

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 7 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

sniper0455
Doğru: 14
100 Puan
nuseren
Doğru: 14
100 Puan
hanife meti
Doğru: 14
100 Puan
yasemin sal
Doğru: 14
100 Puan
halaskar ga
Doğru: 14
100 Puan