8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz.8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü Çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü Çöz

Mevsimler ve İklim Test Çöz

DNA VE Genetik Kod Test Çöz

Online 8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü

Soru 1


Aşağıda Dünya’nın bazı özellikleri verilmiştir.

I. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi

II. Dünya’nın eksen eğikliği

III. Dünya’nın Güneş’e yakınlık ve uzaklığı

Buna göre, özelliklerinden hangileri mevsimlerin oluşumunda etkilidir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart ile 23 Eylül tarihleri için ortak olan bir özellik değildir?

Soru 3


Dünya 21 Mart tarihindeki konumundayken deniz seviyesinde olan üç noktanın Dünya üzerindeki yeri şekildeki gibi işaretlenmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 3

Buna göre A, B ve C şehirleri için,

I. Her üç noktada gece ve gündüz süreleri eşittir.

II. Güneş ışınları, öğle vaktinde üç noktaya da dik açıyla gelir.

III. A ve C noktaları için öğle vaktinde birim yüzeye düşen enerji miktarları eşittir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 4


Dünya seyahatine çıkacak bir gezgin kış mevsiminin yaşandığı ülkelere gitmek istiyorsa, tercih edeceği uygun tarih ve yer hangisi olmalıdır?

Soru 5


Yıl içinde Güneş’ten gelen ışınlar Dünya’ya farklı açılarla düşer. Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerji miktarından fazladır.

Şekilde Dünya’nın üç bölgesinde eş yüksekliklerde olan A, B ve C noktaları gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 5

Su dolu bir depo hangi nokta ve tarihte Güneş altında bırakılırsa en uzun sürede suyun sıcaklığında 15°C’lik artış gözlemlenir? (Depodaki suyun ilk sıcaklığı üç bölgede de aynı kabul edilecektir.)

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliği sayesinde gerçekleşen bir durum değildir?

Soru 7


Grafikte A, B, C şehirlerinin yılın belli zamanlarındaki gündüz süreleri verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 7

Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 8


Şekilde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucu oluşan bazı konumları verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 8

Dünya hangi konumda iken Güney yarım küreye birim zamanda düşen Güneş ışığı miktarı en fazladır?

Soru 9


Bir yolcu 21 Haziran günü Avustralya’dan Hindistan’a uçakla 11 saatte varmıştır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 9

Buna göre,

I. Yolcu her iki ülkede aynı mevsimin yaşandığını görür.

II. Günün aynı saatinde Güneş ışınları Hindistan’a daha eğik açı ile gelir.

III. Yolcu Hindistan’a vardığında Avusturalya’da yaşanan durumun aksine gündüz süresinin gece süresinden daha uzun olduğunu fark eder.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 10


Bilgi: Güneş ışınları, Dünya’nın eksen eğikliğinden dolayı her yere aynı açı ile düşmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgi ile ilişkili bir durum değildir?

Soru 11


Elif, Zeynep ve Ali “Mevsimlerin Oluşumu” konusu ile ilgili aşağıdaki ifadeleri söylüyor.

Elif: Kuzey yarım küre ve Güney yarım küre olarak Dünya’yı paralel iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizginin oluşturduğu düzleme Ekvator düzlemi adı verilir.

Zeynep: Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasında 66° 33' ‘lık açı vardır.

Ali: Dünya’nın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseni 23° 27' ‘lik bir açı ile eğik durur.

Buna göre,

I. Elif Ekvator düzlemini doğru şekilde ifade etmiştir.

II. Zeynep Dünya’nın dolanma düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açıyı yanlış söylemiştir.

III. Ali eksen eğikliğini yanlış tanımlamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 12


Şekilde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi sonucu oluşan bazı konumları verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 12

Hangi konumda Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanır?

Soru 13


21 Haziran tarihinde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Soru 14


Düz olan bir bölgeye aynı yıl içinde üç farklı tarihte saat 12.00’da düşen Güneş ışınlarının gelme açıları ölçülerek, elde edilen verilere ilişkin tablo oluşturulmuştur.

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 14

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 15


Grafikte Kuzey yarım kürede olan düz bir bölgeye Güneş ışınlarının gelme açısının zamana bağlı olarak değişimi verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Soruları 15

Verilen grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

Soru 16


Aşağıda verilen tarihlerin hangisinde Türkiye’de gece ve gündüz süreleri arasındaki fark en azdır?

Soru 17


Hava sıcaklığı azaldığı zaman aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmez?

Soru 18


Aşağıda bazı çalışma konuları verilmiştir.

Buna göre,

I. Bir bölgedeki kuraklık şiddetinin yıllara bağlı değişimi

II. Son 30 yılda hava sıcaklıklarındaki yıllık artış miktarının değerlendirilmesi

III. Üç gün sürmesi beklenen yoğun kar yağışının ulaşım üzerinde oluşabilecek etkileri

konularından hangileri bir iklim bilimcinin (Klimatolog) öncelikli çalışma alanlarından biri değildir?

Soru 19


Aşağıda Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile ilgili bilgi verilmiştir. Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi (YTTS) afetlere sebep olan yıldırım ve şimşek olaylarının tespit ve takibi ile oluşması muhtemel ani kuvvetli yağışlar için erken uyarıların hazırlanması, can ve mal kayıplarının azaltılması, uçuş güvenliği gibi birçok hizmetin sağlanmasına katkı yapılması maksadıyla kullanılan sistemlerdir.

Buna göre Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi meteoroloji ile ilgili bir ifadedir?

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri "8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü"