8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz.8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı Çöz

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı soruları çöz. 8. Sınıf LGS Matematik Testleri kategorisinde yer alan 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz. 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı online çöz

2021 LGS Matematik Deneme Sınavı II Çöz

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı Çöz

2021 Haziran LGS Matematik Örnek Sorular Çöz

Online 8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı

Soru 1


432 000 000 sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

Soru 2


Aşağıdaki bölme tablosunda K, L, M ve N harfleri ile gösterilen kutucuklardaki sayılardan her biri, bulunduğu satırın en solundaki sayının, bulunduğu sütunun en üstündeki sayıya bölümüdür.

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Test

Buna göre hangi kutucukta verilen ifade yanlıştır?

Soru 3


Aşağıda verilen kutulardaki sayılar, okların yönünde çarpılarak bir üst satırdaki kutulara yazılacaktır.

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Test

Buna göre, a · · c çarpımı kaçtır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinde verilen sayı çok küçük bir sayının bilimsel gösterimi değildir?

Soru 5


Mikroskopla incelediği bir parazitin boyunu 0,00000008 mm olarak ölçen bir bilim insanı, bu veriyi notlarına a × 10b şeklinde kaydediyor.

Buna göre, a + b kaçtır?

Soru 6


Çok küçük uzaklıkları ifade etmek için uzaklık birimi olarak "mikron" kullanılır. 1 mikron 0,000001 metredir.

Buna göre 1 mikronun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

Soru 7


Birbirine eş 2 mavi,3 yeşil ve 1 kırmızı top bir torbaya atılıp rastgele bir tanesi seçildiğinde, mavi renk gelme olasılığı kaçtır?

Soru 8


36 litrelik ayçiçeği ve 42 litrelik zeytinyağı tenekesi tamamen doludur. Yağlar karıştırılmadan eşit hacimdeki şişelere doldurulmak isteniyor.

Bu iş için en az kaç adet şişe gereklidir?

Soru 9


Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sayıların tamamı asal sayıdır?

Soru 10


Apidolog (arı bilimi) olan Kemal , 420 adet bal arısını incelemek için her birinde eşit sayıda olmak üzere gruplayıp özel deney ortamına bırakmıştır. Bir süre sonra kaybolan ve ölen bal arısı sayısının 105 olduğunu fark eden Kemal grup sayısını azaltarak herbirine yine aynı sayıda bal arısı koymuştur.

Buna göre Kemal in deneyindeki her bir grupta kullandığı bal arısı sayısı hangisi olamaz?

Soru 11


Aşağıdaki şıklardan hanigisinde 36 sayısının doğal sayı çarpanları doğru ve eksiksiz bir şekilde verilmiştir?

Soru 12


Elinde 77 tane fındığı olan Fadime nine bu fındıkları 7 torununa eşit bir şekilde paylaştırırsa her bir toruna kaç fındık düşer?

Soru 13


Suat yetiştirme yurdundaki 27tane öğrencinin her birine dokuzar adet kalem dağıtmıştır.

Kalemlerin tanesi 3 Lira olduğuna göre, Suat'ın kalemler için ödediği para kaç Liradır?

Soru 14


Kerem Hoca kenarları 45 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçesini eş kare parsellere ayırıp her karenin tüm köşelerine ağaç dikmek istiyor.

Bu iş için en az kaç ağaca ihtiyaç vardır?

Soru 15


1. Aralarında asal sayıların en büyük ortak böleni 1 sayısıdır.

2. 17 ve 20 sayıları aralarında asal sayılardır.

3. 12 ve 18 sayıları aralarında asal sayılardır.

Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 16


Uyku düzeni olmayan ikinci öğretim üniversite öğrencisi Mehmet Ali , 4 günde bir saat 22.00- 06.00 arasında, 6 günde bir ise saat 11.00-19.00 arasında uyumaktadır.

12 Kasım da 22.00 -06.00 arası 13 Kasım da ise 11.00-19.00 arasında uyuyan Mehmet Ali bu iki uyku periyodunu ardışık olarak en yakın hangi gün yapar?

Soru 17


Boyutları 21 m ve 35 m olan dikdörtgen şeklindeki odanın tabanına eş kare şeklinde fayanslardan döşenmek isteniyor. 

Bu işlem, tane fiyatı 4 lira olan fayanslardan kullanarak en az maliyetle yapılmak istendiğine göre fayanslara toplam kaç lira ödeme yapılır?

Soru 18


Bir okuldaki öğrenciler 4, 5 ve 6 kişilik guruplara ayrıldığında her seferinde 3 öğrenci artmaktadır. 

Okul mevcudunun 300 den fazla olduğu bilindiğine göre en az kaçtır? 

Soru 19


Esra okul numarası olan 172 sayısını 3 ün kuvvetleri şeklinde çözümleyerek (172= 2x3+ 1x32 + 1x30 ) 020101 şeklinde kodluyor. Ece'yede okul numarası olan 300 ü aynı kendisi gibi kodlayarak söylemesini istiyor.

Ece'nin okul numarasının kodu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20


Üç farklı bidonda bulunan 24 litre ve 30 litre zeytinyağı, birbirine karıştırılmadan en az sayıda ve eşit hacimli şişelere doldurularak şişesi 5 liradan satılmak isteniyor.  

Buna göre tüm satıştan toplam kaç lira elde edilir?

8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Matematik Testleri "8. Sınıf Matematik 1. Ünite Deneme Sınavı"