8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı - çöz

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı soruları cevapları

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı


Soru 1


 I. Alanı 36 br2 olan bir karesel bölgenin, çevresinin uzunluğu kaç birimdir?

 II. 2 katı 16 olan sayı kaçtır?

III. Karesi 25 olan pozitif tam sayı kaçtır?

Yukarıda verilen problemlerin hangilerinin çözümünde "karekök" işlemi kullanılabilir?

Soru 2


Aşağıdaki sayılardan hangisinin virgülden sonra verilen kısmına bakılarak bu sayı kesinlikle rasyonel sayıdır sonucuna ulaşılamaz?

Soru 3


Aslı, alanı 42 cm2 olan kare şeklinde bir resim çerçevesi almıştır.

Aslı, çerçevenin bir kenarını cetvelle ölçtüğünde hangi iki doğal sayı arasında bir sonuç bulur?

Soru 4


I. √9 irrasyonel sayıdır.

II. İrrasyonel ve rasyonel sayılar kümesinin birleşimine gerçek sayılar kümesi denir.

III. Gerçek sayılara irrasyonel sayılar dâhil değildir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 5


576 sayısının karekökü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdaki kareli kağıtta verilen kırmızı bölgenin alanı 126 cm2 olduğuna göre, bu kareli kağıdın çevresi kaç cm'dir?

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

Soru 7


Bir müze çalışanı, 2019-2020 yılları arasında müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçi sayısını karşılaştırmak istiyor.

Bu çalışan istediği karşılaştırmayı yapabilmek için hangi grafik türünü kullanırsa daha uygun olur?

Soru 8


Aşağıdaki grafikte bir sporcunun 1 turu kaç dakikada tamamladığına dair veriler verilmiştir. 

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

Bu sporcunun 4. tur sonundaki ortalaması 11 dakika olduğuna göre 4. turu kaç dakikada tamamlamıştır?

Soru 9


Bir ilin haftalık sıcaklık değişimini göstermek için en uygun grafik türünün çizgi grafiği olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Çizgi grafiği ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11


Aşağıdaki grafikte bir fotokopi makinesinden alınan siyah-beyaz ve renkli çıktı sayfa sayısının aylara göre dağılımı verilmiştir.

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 12


Bir fotokopi makinesinde bir sayfa siyah-beyaz fotokopi  saniyede, √2 bir sayfa renkli fotokopi √8 saniyede çekilebiliyor.

Bu fotokopi makinesinden 40 sayfa renkli fotokopi çekildiği sürede kaç sayfa siyah-beyaz fotokopi çekilir?

Soru 13


 I. Tamkare olmayan bir sayının karekökü kesinlikle bir gerçek sayıdır.

II. Tamkare bir sayının karekökü alınıp, çıkan sonucun tekrar karekökü alındığında elde edilen sayı her zaman irrasyoneldir.

Yukarıdaki ifadelerle ilgili aşağıda verilenlerden hagisi doğrudur?

Soru 14


Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 162 cm2 ve CEFG karesinin alanı 98 cm2dir. 

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

Buna göre, |DE| uzunluğu kaç cm’dir?

Soru 15


Seda Öğretmen, öğrencilerinden pamukta fasulye yetiştirmelerini ve zamana göre fasulyenin boyunda olan değişimini göstermelerini istiyor. 

Fasulyenin boyundaki değişimi gösterecek olan öğrenciler aşağıdaki grafiklerden hangisini kullanırsa en iyi gösterimi elde etmiş olur?

Soru 16


I. A ve B sınıfındaki öğrencilerin başarılı olduğu dersler

II. Bir aracın aldığı yolun zamana göre değişimi

III. Bir kafiledeki turistlerin ülkelere göre dağılımı

Yukarıdaki grafik başlıklarından hangileri daire grafiğine ait olabilir?

Soru 17


Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir öğrencinin günlük ders çalışma saatleri verilmiştir.

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 18


Çocukların vücut sıcaklıklarının normal değerleri 35°C ve 36°C olmalıdır. Vücut sıcaklığının 38°C ve üzerinde ölçülmesi, çocuğun ateşinin çıktığı anlamına gelebilmektedir. Çocuğun ateşi yüksek çıkarsa düzenli olarak ateşinin izlenmesi gerekir.

 Buna göre, bir çocuğun ateşindeki artış ve azalışın en iyi izlenebileceği grafik türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 19


Aşağıdaki balonlardan hangilerinin üzerinde rasyonel sayı yazılıdır?

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

Soru 20


Bir okuldaki öğrenci başkanlığı seçimlerinde, aday olan öğrencilerin aldıkları oy oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı

Buna göre, bu verileri göstermek için kullanılacak en uygun grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

8. Sınıf Matematik 2. Ünite Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yıldız semi
Doğru: 15
75 Puan