8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı - çöz

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı soruları cevapları

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı


Soru 1


Aşağıdaki  tablo 26 kişilik bir sınıftaki gözlüklü ve gözlüksüz öğrencilerin dağılımını göstermektedir.

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı

Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin Erkek veya gözlüksüz olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


"CİCİKARA" kelimesinin hangi harflerinin olasılıkları eş değildir?

Soru 3


Bir torbada bulunan eşit büyüklükteki kırmızı ve beyaz toplardan rastgele seçilen bir topun beyaz olma olasılığı 3/5‘dür.

Torbada 12 tane kırmızı top olduğuna göre, kaç tane beyaz top vardır?

Soru 4


Neslihan tüm rakamları eş büyüklükteki kağıtlara yazıp çantasına atmıştır.

Çantasından çektiği bir kağıt için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 5


• 3,1415...

• 14,333...

• 3/4

• -8

• √67

 

Yukarıdaki numaralandırılmış sayıların her biri eşit büyüklükteki topların üzerine yazılıp bir torbaya konulmaktadır.

Buna göre torbadan rastgele seçilen bir topun üzerindeki sayının irrasyonel çıkma olasılığı kaçtır?

Soru 6


Bir kenarı 10 cm olan karenin içerisine hiç bir kenara veya köşeye denk gelmeyecek şekilde daha küçük bir kare çiziliyor.Arada kalan bölgenin alanı ise 19 cm2 olarak ölçülüyor.

Buna göre; Bir kenarı büyük karenin,diğer kenarı küçük karenin bir kenarı olacak şekilde çizilen dikdörtgenin alanı nedir?

Soru 7


İki arkadaş kendi aralarında doğal sayı tutma oyunu oynuyorlar.

1. arkadaş şöyle diyor:

-Ben iki tane sayı tuttum ve bu sayıların toplamı ile farkının çarpımı 13 diyor.

2. arkadaş:

-Bende iki tane sayı tuttum ve bu tuttuğum sayıların toplamı ile farkının çarpımı 12 diyor.

Buna göre 1. arkadaşın tuttuğu büyük sayı 2. arkadaşın tuttuğu küçük sayıdan kaç fazladır?

Soru 8


Aşağıdaki  kaplarda altlarında yazılı olan kadar beyaz ve sarı misket vardır.

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı

Kaplardan birer misket alındığında hangi kaptan alınan misketin beyaz olma olasılığı en büyüktür?

Soru 9


İçerisinde 6 kırmızı, 5 mavi ve 3 sarı top bulunan torbadan en az kaç top çıkarılmalı ki çekilecek tüm topların olasılıkları eşit olsun?

Soru 10


Ön yüzleri mavi, kırmızı ve yeşil, arka yüzleri ise siyah olan kartlar ters çevrilerek aralarından bir tanesi rastgele seçiliyor. 

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı

Buna göre, seçilen kartın rengi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 11


3 farklı mavi gömlek ve 4 farklı kırmızı gömlek arasından rastgele 1 gömlek seçilmesi deneyinde olası durumların sayısı kaçtır?

Soru 12


Üzerinde 1’den 10’a kadar sayıların yazılı olduğu 10 özdeş top arasından rastgele çekilen bir topun üzerinde yazan sayı için aşağıdakilerden hangisinin olma olasılığı daha azdır?

Soru 13


Özdeş 3 kırmızı ve 4 yeşil bilye, içi görünmeyen bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele çekilen bir bilyenin rengi ile ilgili olası durumları inceleyelim.

Yukarıda verilen metne göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Soru 14


Aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşme olasılığı, hilesiz bir zarın üst yüzüne çift sayı gelme olasılığına eşittir?

Soru 15


20 kız ve 15 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıftaki kızların 10 tanesi, erkeklerin ise 5 tanesi gözlüklüdür.

 Buna göre, aşağıda verilen olaylardan hangisinin olma olasılığı, rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü kız öğrenci olma olasılığından daha fazladır?

Soru 16


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 17


Bir okulun yemekhanesinde iki kişilik 4 masa, beş kişilik 10 masa ve on kişilik 2 masa bulunmaktadır.

Ayçin'in rastgele seçeceği masanın 5 kişilik masa olma olasılığı kaçtır?

Soru 18


Aşağıda verilen eş bölmelere ayrılmış çark çevrilip durduğunda okun hangi sayıyı gösterdiğine bakılıyor.

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı

Bu deney ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 19


Bir sınıftaki öğrenciler hakkında şunlar bilinmektedir:

• Gözlüksüz kız sayısı, gözlüklü erkek sayının iki katı ve gözlüklü kız sayısının yarısı kadardır.

• Gözlüksüz erkek sayısı, gözlüklü kız ve gözlüklü erkek sayısının toplamına eşittir.

Bu bilgilere göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüksüz kız olma olasılığı kaçtır?

Soru 20


Aşağıdaki grafikte, bir öğrencinin çözdüğü soru sayısının günlere göre dağılımı verilmiştir.

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı

Öğrencinin çözdüğü sorulardan rastgele seçilen bir tanesinin, salı günü çözülmüş olma olasılığı kaçtır?

Paylaş

8. Sınıf Matematik 3. Ünite Deneme Sınavı sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yıldız semi
Doğru: 12
60 Puan