Okuduğunu Anlama Test 3

Okuduğunu Anlama Test 3 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi Okuduğunu Anlama Test 3 çöz.Okuduğunu Anlama Test 3 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi Okuduğunu Anlama Test 3 çöz. Okuduğunu Anlama Test 3 online çöz

Okuduğunu Anlama Test 3 Çöz

Okuduğunu Anlama Test 3 çöz. LGS Türkçe Testleri ve Denemeleri kategorisi Okuduğunu Anlama Test 3 çöz. Okuduğunu Anlama Test 3 çöz

Online Okuduğunu Anlama Test 3 Soruları çöz

Soru 1


Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Soru 2


Birmingham dolaylarındayız. Tertemiz asfalt yollar üstünden otomobillerimiz, raylarda gider gibi kayıyor. Çok binalı, büyük bir mahalleye yanaştık. Koskoca meydan, otomobillerle dolu.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

Soru 3


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır?

Soru 5


Bilim, yalnızca gerçeği arar ve ona değer verir. Gerçek dışı şeylerin bilimde yeri yoktur. O hâlde, bilimi kendine kılavuz yapan insan ve toplumlar, gerçeğin yolunda ilerlerler. Bu yol; doğrunun, doğruluğun yoludur.

Bu parçada kişileştirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


I. Çocuk, kırmızı kalemle kâğıda üç çizgi çekti.

II. Çizginin yalnızca uzunluk boyutu vardır.

III. Hayatımı yeni ve bambaşka çizgiler üzerine kuracağım.

IV. Gözlerinin rengi, yüzünün çizgileri değişmemişti.

Numaralanmış cümlelerde “çizgi” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

Soru 7


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eser” sözcüğünü “iz, işaret” anlamında kullanılmıştır?

Soru 8


Aşağıdakilerin hangisinde “yol” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 9


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır?

Soru 10


I. bitki

II. çam

III. ağaç

IV. karaçam

Numaralanmış sözcükleri genelden özele doğru sıralayabilmek için hangi sözcüklerin yeri değiştirilmelidir?

Soru 11


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

Soru 12


“Bir yazar eğer yazarsa kendi geleneğini kendi oluşturur.”

Bu cümlede altı çizili sözün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Aşağıdakilerin hangisinde “acı” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır?

Soru 14


“Küçük bir sorunu, ortalığı gürültüye veren büyük bir olay durumuna getirmek” Bu cümlede açıklaması yapılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır?

Soru 16


Aşağıdakilerin hangisinde “taramak” sözcüğü “kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek” anlamında kullanılmıştır?

Paylaş

Etiketler: