8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz.8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 Çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 online çöz

Bir Kahraman Doğuyor Test Çöz

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Fasikülü II Çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Ünite Test Çöz

Online 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12

Soru 1


Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgalleri gösteren harita incelendiğinde,

8. Sınıf İnkilap 1.Dönem Deneme Soru 1

I. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmuştur.

II. Osmanlı Devleti'nin toprakları parçalanmaya başlamıştır.

III. Türk halkı işgallere karşı tepki göstermiştir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2


Almanya, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Çünkü,

- Savaşı daha geniş alanlara yayarak cephe sayısını artırmak.

- Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu yerüstü ve yer altı kaynaklarına sahip olmak.

- İngiltere’nin sömürge yollarını kesmek.

- İngiliz sömürgelerindeki Müslümanların ayaklanmalarını sağlamak.

gibi amaçları vardı.

Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın ulaşmak istediği hedeflerden biri değildir?

Soru 3


Balkan Savaşlarından sonra Mustafa Kemal Sofya Ataşemiliterliğine atandı. Sofya’da modern yaşam tarzı Mustafa Kemal’i derinden etkiledi. Özellikle kadınların hayatın içinde etkin rol almalarını, ekonomik hayatın birebir içinde olmalarını gözlemledi. Türk toplumunu çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturma düşünceleri onun kafasında burada oluştu. Bulgaristan’daki Türk milletvekilleriyle irtibata geçerek burada yaşayan Türklerin sorunlarıyla ilgilendi. Türklerin çıkardığı dergi ve gazeteleri yakından takip etti.

Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili,

I. Millet sevgisi ön plandadır. 

II. Dış politika tecrübesi kazanmıştır.

III. İnkılapçılık yönünün gelişmesine katkı sağlamıştır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılır?

Soru 4


Yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri:

- Bölgesel nitelikli olarak kurulmuşlardır.

- Kendi bölgelerinin Türklere ait olduğunu gösteren toplantı, miting, propaganda ve yayın yapılmasını sağlamayı amaçlamışlardır.

- Bölgesel bilincin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmışlardır.

özelliklere bakarak yararlı cemiyetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 5


Kut’ül Amare zaferinden sonra ordu komutanı Halil Paşa askerlerine şöyle seslendi:

“Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları gülerek uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 General, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum.”

Yukarıdaki Halil Paşa’nın sözlerine bakarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 6


Mustafa Kemal’in Harp Akademisi’nden arkadaşı Asım Gündüz şöyle diyordu: “Doğup büyüdüğü Selanik’in batıya daha çok bağlantısı olması sebebiyle olacak, dikkat çeken fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı. Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk.”

Asım Gündüz’ün sözlerine göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 7


İzmir’in işgali üzerine ABD tarafından bölgeye gönderilen Amiral Bristol ve heyetinin hazırladıkları raporda:

- Karışıklıkların nedeni Rumlardır, Türkler kendini savunmaktadır.

- Bölgede Türkler çoğunluktadır, Batı Anadolu’nun Rumlar tarafından işgali haksızdır.

- Yunan kuvvetlerinin bir an önce bölgeyi boşaltması gerekir. maddeleri yer almaktadır.

Amiral Bristol Raporu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılır?

Soru 8


Havza Genelgesi’nde,

- Mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesi

- Gösteriler esnasında Hristiyan halka kötü davranılmaması

- Silah, cephane ve diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmaması

- Büyük devletlerin temsilciliklerine ve Osmanlı Hükümetine uyarı telgrafları çekilmesi kararları alınmıştır.

Verilen maddelere göre Havza Genelgesi’nin amaçları ile ilgili:

I. Milli bilinci uyandırmak.

II. Milli kültürü korumak.

III. Milli egemenliği gerçekleştirmek.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılır?

Soru 9


TBMM’ye karşı ayaklanmalar sonucunda TBMM şu tedbirleri almak zorunda kaldı:

 Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı.

 Milletvekillerinin görev aldığı İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

 Anadolu Ajansı kuruldu.

 Milli mücadeleyi destekleyen fetva yayınlandı.

Yukarıdaki tedbirlere göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 10


Müslüman bir ülke olan Afganistan ile TBMM arasında 1 Mart 1921’de Afgan Dostluk Antlaşması imzalandı.

Bu antlaşmaya göre,

 Afganistan, TBMM Hükümeti’nin, TBMM Hükümeti de Afganistan’ın bağımsızlığını tanımıştır.

 Türkiye’den Afganistan’a subay ve öğretmen gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki dostluk antlaşmasının maddelerine bakılarak,

I. Siyasi

II. Askeri

III. Kültürel

alanların hangileriyle ilgili kararlar alındığı söylenebilir?

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12 ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri "8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 12"