8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz.8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 Çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 soruları çöz. 8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri kategorisinde yer alan 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz. 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 online çöz

Bir Kahraman Doğuyor Test Çöz

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Fasikülü II Çöz

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2. Ünite Test Çöz

Online 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14

Soru 1


Aşağıdaki harita ve açıklamalarda I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ile ilgili bilgiler verilmiştir.

LGS İnkılap Deneme

Avrupa devletlerinin izlediği politikalar dikkate alındığında I. Dünya Savaşı’nın nedenleriyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Soru 2


Harp Akademisi’ne devam eden Mustafa Kemal’i okul arkadaşlarından Asım Gündüz şöyle anlatıyor; Doğup büyüdüğü Selanik’in Batı’ya daha çok bağlantılı bulunması sebebiyle olacak dikkat çekici fikirleri vardı. Etrafına topladığı arkadaşlarıyla cesaretle konuşur ve onları güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı… Bizler vatan, millet ve Türklük fikirlerini ilk defa Harp Akademisi sıralarında ondan duymuştuk. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in liderlik özelliğinin göstergesidir?

Soru 3


I. Dünya Savaşı’nın başlarında İngiltere Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını, Almanya ise Osmanlı Devleti’nin kendi yanında savaşa girmesini istiyordu. Almanya’nın bu isteğinde pek çok neden etkiliydi.

LGS İnkılap Deneme

Haritaya bakılarak Almanya’nın Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinden elde edeceği en büyük kazanç hangisidir?

Soru 4


I. Dünya Savaşı sırasında dünyaya İspanyol Gribi yayılmaya başlamıştır. 50 ila 100 milyon arası insanın ölümüne neden olmuştur. Hastalık Osmanlı Devleti’nde bir hayli güçlü şekilde hissedilmiş, başkent İstanbul’u sarsmıştır. Atatürk de Samsun’a çıkma hazırlıkları sırasında bu hastalığa yakalanmış ve atlatmıştır.

Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 5


MisakımillÎ kararlarından hangisi insanların demokratik haklarını kullanmasını vurgulayan bir maddedir?

Soru 6


Aşağıda verilen haritalar incelendiğinde Osmanlı Devleti ile ilgili olarak;

LGS İnkılap Deneme

I. Avrupa Kıtası’nda toprağı kalmamıştır.

II. Balkan ulusları zamanla bağımsızlıklarını kazanmıştır.

III. Kara bağlantısı olmayan toprakları bulunmaktadır.

hangilerine ulaşılabilir?

Soru 7


Osmanlı Devleti kuruluşundan 18.yüzyıla kadar dünya devletleri arasındaki güçlü konumunu ve üstünlüğünü sürdürmeyi başardı. Ancak bu yüzyıldan sonra hem devlet içindeki hem de Avrupa’daki değişikliklerin etkisiyle gücünü kaybetmeye başladı.

Yalnızca bu bilgilere göre;

I. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemiştir.

II. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü korumuştur.

III. Osmanlı Devleti eski gücüne ulaşmak için çaba göstermemiştir.

hangilerine ulaşılabilir?

Soru 8


Aşağıdaki haritada Birinci Dünya Savaşı’nın başındaki bloklar gösterilmiştir.

LGS İnkılap Deneme

Haritadaki bilgilere göre;

I. İtalya savaşa sonradan katılmıştır.

II. Osmanlı Devleti savaşın başında tarafsız kalmıştır.

III. İttifak Devletleri’nin birbiriyle kara bağlantısı vardır.

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9


Efendiler Sivas’ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek ve onların Sivas’a gelmelerini sağlamak üzere, daha Amasya’da iken başlamış olan çalışma ve yazışmalar devam ediyordu. Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne var ki yine her tarafta olumsuz ve aleyhte propagandalar ve özellikle İstanbul Hükümeti’nin engelleyici tedbirleri işi güçleştiriyordu. (Nutuk)

Atatürk tarafından Nutuk’ta ifade edilenlere göre Sivas Kongresi ile ilgili olarak;

I. Toplanmasına Amasya’da karar verilmiştir.

II. İstanbul Hükümeti amacına ulaşmıştır.

III. Padişah toplanmasına yardımcı olmuştur.

IV. Milli bir kongre olması amaçlanmıştır.

hangilerine ulaşılabilir?

Soru 10


Havza Genelgesi’nde Mustafa Kemal;

• Mitingler düzenlenerek işgallerin protesto edilmesini,

• Gösteriler sırasında Hıristiyan halka kötü davranılmamasını,

• Askeri ve ulusal örgütlerin hiçbir şekilde kapatılmamasını, komutaların devredilmemesini, silah, cephane ve diğer araçların hiçbir şekilde elden çıkarılmamasını, istemiştir.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14 ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri "8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Deneme Sınavı 14"