Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 - çöz

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 soruları cevapları
Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2Soru 1


Millî Mücedele tarihimizde “Garp Cephesi” veya “Batı Cephesi” olarak bilinen cephe, aşağıdakilerin hangisinde alınan kararlar sonucunda kurulmuştur? (Yurtdışı Öğrt, 2013)

Soru 2


Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan’ın, Türkiye’ye savaş tazminatı olarak bıraktığı yer aşağıdakilerden hangisidir? (HSYK Şeflik,2013)

Soru 3


• Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

• Erkan-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması

• Şeriye ve Evkâf Vekâletinin kaldırılması

• Halifeliğe son verilmesi

Yukarıdaki inkılapların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (Müdür Yrd, 2011)

Soru 4


12 Ağustos 1930’da Atatürk’ün isteğiyle Ali Fethi Okyar tarafından kurulan parti (fırka), aşağıdakilerden hangisidir? (HSYK Şeflik, 2013)

Soru 5


Devlet yönetiminde ulus egemenliğini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? (Yurtkur Şeflik, 2012)

Paylaş

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

yaman adıya
Doğru: 5
100 Puan
ibrahim çat
Doğru: 5
100 Puan
emre tor
Doğru: 5
100 Puan
abidin
Doğru: 5
100 Puan
halilfb
Doğru: 5
100 Puan