Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3 - çöz

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3 soruları cevapları
Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3Soru 1


1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması yeni Türk devletinde ekonominin hangi sektörünü desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir uygulamadır?

Soru 2


Atatürk, çok partili düzene geçme konusunda öncülük ederek yeni Türk devletinin ilk siyasî partisini kurmasından sonra Meclis içinde ortaya çıkan fikir ayrılıkları bir muhalefet grubu oluşmasına neden oldu ve 17 Kasım 1924’te Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy öncülüğünde yeni bir parti kuruldu. Çok partili hayata geçişin ilk denemesinde kurulmuş olan bu parti aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3


Kurtuluş Savaşı sürecinde millî egemenlik düşüncesi ilk kez aşa- ğıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Soru 4


İşgallere karşı ulusal direnişi örgütlemek amacıyla kurulan bütün millî cemiyetler, aşağıdakilerden hangisinde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir?

Soru 5


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesinde yer alan; “Türk Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.” İfadesi, aşağıda belirtilen hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

Soru 6


- Tevhid-i Tedrisat Kanunu

- Türk Medeni Kanunu

- Cumhuriyetin İlanı

Yukarıda verilen düzenlemeler dikkate alındığında, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir değişiklik yapıldığı söylenemez?

Paylaş

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 3 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bulutto
Doğru: 6
100 Puan
emine öztok
Doğru: 6
100 Puan
nurcan erka
Doğru: 6
100 Puan
tülay yılma
Doğru: 6
100 Puan
yaman adıya
Doğru: 6
100 Puan