Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4 - çöz

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4 soruları cevapları
Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4Soru 1


- Takrir-i Sükun Kanunun çıkarıldı.

- İstiklal Mahkemeleri tekrar kuruldu.

- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı.

Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilenlerden hangisinin bir sonucudur?

Soru 2


Londra Konferansı’nın TBMM hükümetinin çağrılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

Soru 3


Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Gümrü Antlaşması’nı aşağı- daki devletlerden hangisiyle imzalamıştır?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisiyle Türk vatanının sınırları çizilmiştir?

Soru 5


Milli Cemiyetler, aşağıdakilerden hangisinde bir yönetim altında toplanmıştır?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış gizli antlaşmalardan biridir?

Paylaş

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 4 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

bulutto
Doğru: 6
100 Puan
emine öztok
Doğru: 6
100 Puan
nurcan erka
Doğru: 6
100 Puan
tülay yılma
Doğru: 6
100 Puan
yaman adıya
Doğru: 6
100 Puan