Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5 - çöz

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5 soruları cevapları
Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5



Soru 1


Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’yu işgal eden devletlerden biri değildir?

Soru 2


I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması fikri aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Soru 3


Aşağıdakilerden hangisi azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlerden biri değildir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ni paylaşmak amacıyla yapılmış gizli antlaşmalardan biridir?

Soru 5


Milli Cemiyetler, aşağıdakilerden hangisinde bir yönetim altında toplanmıştır?

Paylaş

Aday Öğretmen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 5 sorularını online çözebilirsiniz.