Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1

Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1

Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1 - çöz

Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1 soruları cevapları
Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1

Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1Soru 1


Eğitim ortamında aşağıdaki durumların hangisinde ipucu kullanılmaz?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi öğrenme öğretmen ortamının oluşturulmasına yardımcı olabilecek önerilerden biri olarak kabul edilemez?

Soru 3


İlköğretimin ilk sınıflarında bir derste gerçekleştirilecek öğretmen öğrenme etkinlikleri sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerin hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi öğretmen öğrenme sürecinde yer alan yaşantıların sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 5


Bir öğretmenin sınıf içi öğretim etkinliklerini gerçekleştirirken aşağıdakilerden hangisini yapması hazır bulunuşluk ilkesine uyduğunu gösterir?

Soru 6


Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencileri derse güdülemede en etkili olması beklenir?

Soru 7


Öğretmenin temel görevi, öğrenilmesi hedeflenen davranışların öğrencilerde görülme olasılığını arttırıcı önlemler almaktır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu görevini yerine getirmek için yararlanabileceği yöntemlerden biri değildir?

Soru 8


Bir öğretmenin öğretim sürecinde öğrencilerine geribildirim vermesinin sağlayacağı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9


Eğitim öğretim ortamında öğrencilerin istenilen davranışı göstermesinin hemen arkasından yapılan ödüllendirme aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesini sağlar?

Soru 10


Bir öğrenci yabancı dil dersinde öğrenmekte olduğu sözcükleri bazen oldukça iyi telaffuz etmektedir, bazen de aynı sözcükleri yanlış telaffuz etmektedir. Bu öğrenciye yabancı dil öğretmeninin yapacağı en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


Görsel materyalin tasarımında en önemli öğe hangi köşeye yerleştirilmelidir?

Soru 12


Öğrenme öğretme sürecine uygun araç gereçlerle desteklemenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13


Öğretmen okulda mevcut bulunan öğretim araçlarını seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisi bir ders kitabında öncelikle bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

Soru 15


Öğretim aracı olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi kullanıldığında en etkili öğrenme sağlanır?

Paylaş

Aday Öğretmen Eğitim Bilimleri Sorular 1 sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

esra okyay
Doğru: 15
100 Puan
özlem a.
Doğru: 15
100 Puan
nurgül calı
Doğru: 15
100 Puan
turan çakir
Doğru: 14
93.3 Puan
mesut yüce
Doğru: 14
93.3 Puan