Eğitim Bilimleri Sorular 3

Eğitim Bilimleri Sorular 3 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi Eğitim Bilimleri Sorular 3 çöz.Eğitim Bilimleri Sorular 3 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi Eğitim Bilimleri Sorular 3 çöz. Eğitim Bilimleri Sorular 3 online çöz

Eğitim Bilimleri Sorular 3 Çöz

Eğitim Bilimleri Sorular 3 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi Eğitim Bilimleri Sorular 3 çöz. Eğitim Bilimleri Sorular 3 çöz

Online Eğitim Bilimleri Sorular 3 Soruları çöz

Soru 1


Öğretmen sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken yaşama yakınlık ilkesi üzerinde önemle durmuştur ve etkinlikleri bu doğrultuda uygulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin bu ilkeyi uyguladığının bir göstergesidir?

Soru 2


Öğrenci öğretim sürecine bizzat katılmalı ve bilgilerini geçmiş yaşantıları ile ilişkilendirmelidir. Bu açıklama aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

Soru 3


Olumlu öğrenme koşulları sağlandığında herhangi birinin öğrenebildiği tüm bilgileri herkesin öğrenebileceği sayıltısına dayanan öğrenme modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Kavram haritası ile öğrenme aşağıdaki hangi öğreneme modelinin içinde yer alır?

Soru 5


Günümüzde aktif öğrenmenin giderek daha çok ilgi görmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisi işbirliğine dayalı öğreneme yaklaşımının en önemli yararıdır?

Soru 7


Proje tabanlı öğretimde ortaya çıkan ürüne ilişkin değerlendirme yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

Soru 8


Haritayı iyi kullanma kağıda obje ve manzara çizebilme hayal edebilme hangi zeka türüne özgü davranışlara örnek verilebilir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı eğitim ortamının özelliklerinden değildir?

Soru 10


Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

Soru 11


Bir dağılımda puanların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Bir testin geçerlik ve güvenirliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçmeye örnektir?

Soru 14


Bir öğretmen sınıfında boy ve ağırlık grafiği hazırlamak için öğrencilerin boy ve kütlelerini ölçmüştür. Bu ölçme işleminde öğretmen aşağıdaki hangi ölçek türünü kullanmıştır?

Soru 15


Bir testin sadece o teste ölçülmek istenen değişkeni başka değişkenlerle karıştırmaması o testin hangi özelliğinle ilgilidir?

Soru 16


Türkçe dersi sınavında 45 puan alan öğrenci başarılı olur. İfadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Paylaş

Etiketler: