Eğitim Bilimleri Sorular 5

Eğitim Bilimleri Sorular 5 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi Eğitim Bilimleri Sorular 5 çöz.Eğitim Bilimleri Sorular 5 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi Eğitim Bilimleri Sorular 5 çöz. Eğitim Bilimleri Sorular 5 online çöz

Eğitim Bilimleri Sorular 5 Çöz

Eğitim Bilimleri Sorular 5 çöz. Adaylık Kaldırma Testleri (AKS) kategorisi Eğitim Bilimleri Sorular 5 çöz. Eğitim Bilimleri Sorular 5 çöz

Online Eğitim Bilimleri Sorular 5 Soruları çöz

Soru 1


Bir üniversite son sınıf öğrencisinden bitirme projesi hazırlaması istenmektedir. Projenin konusunu kendisi belirleyecek, araştırmayı belli ilişki ve kurallara göre birleştirip istatistiki bilgilerle ispatlayacak ve tüm araştırmayı kendi cümleleriyle raporlayacaktır. Bu çalışma öğrencinin hangi davranış düzeyinde olduğunu göstermektedir?

Soru 2


Merkezi sınavlarda her öğrenciye sınava gireceği okulun adı, sınıfı ve hatta oturacağı sıranın sıra numarası verilir. Bu uygulama ölç- me işlemi olarak değerlendirilirse ölçek türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 3


Tesadüfi hatalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 4


İyi bir portfolyoda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenmez?

Soru 5


Matematik dersini vermekte olan bir öğretmen, ders sürecinde açık uçlu sorular sormakta, ders sonunda kısa sınavlar uygulamakta ve ünite sonlarında da kısa cevaplı ya da çoktan seçmeli testlerden yararlanmaktadır. Öğretmenin yaptığı bu değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Bir testin kullanışlılığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Paylaş

Etiketler: