Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2 - çöz

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2 soruları cevapları
Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2Soru 1


"Bilimsel araştırma sürecinde evrenin tümüne ulaşmak zaman, maliyet ve emek açısından zor olduğundan evreni temsil edecek ve evren hakkında genellemelere ulaşmamızı sağlayacak örneklem üzerinde çalışılır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi evren-örneklem ilişkisine daha yakın anlamdadır?

Soru 2


“Ayşe, kuş gözlemi için katıldığı kamplarda yeni insanlarla tanışıp yeni dostluklar geliştirmeyi tercih eder. Arkadaşlarıyla birlikte dağ ve orman yürüyüşleri yaparak bütün kuş türlerini severek gözlemlemeye çalışır.”

Çoklu Zekâ Kuramı’na göre Ayşe’nin öne çıkan zekâ alanları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 3


“Bir üniversite öğretim üyesi, öğretmen istihdamı konusuyla ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığından üç uzmanı sınıfa davet edip uzmanlara soruları yöneltmek üzere iki öğrenciyi görevlendirmiştir. Diğer öğrencilerin dinleyici olarak katılımıyla etkinlik gerçekleştirilmiştir.”

Buna göre gerçekleştirilen etkinlik, aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisine daha uygundur?

Soru 4


“Aday öğretmen yetiştirme sürecinde her aday öğretmenin bir danışman öğretmeni vardır. Aday öğretmenler, danışman öğretmenlerinin derslerini takip ederek onların problem durumlarında nasıl davrandıklarını ve sınıf ortamında süreci nasıl yönettiklerini somut bir şekilde görme fırsatı yakalarlar. Böylelikle aday öğretmenler, kendi sınıflarında derse girdiklerinde süreci daha etkili ve verimli bir şekilde yöneteceklerdir.”

Buna göre aday öğretmen yetiştirme sürecinde kullanılan strateji, yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


“Matematik Öğretmeni Ece ile öğrencisi Elif arasında yaşanan bir tartışmada Elif: ʻMatematiği sevmiyorum. Bu yüzden de matematik ödevlerine zaman ayırmıyorum. Ayrıca matematiğin hayatımızda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Sanırım hiçbir zaman matematikte başarılı olamayacağım.ʼ demiştir.” Elif’in “Matematiğin hayatımızda hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum.” sözü Bloom’un Tam Öğrenme Modeli’ne göre aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

Soru 6


“Pareto ilkesine göre toplam etkinin % 80’i etkenlerin % 20’sinden gelir. Örneğin; bir gruba verilen görevin % 80’i grup üyelerinin % 20’si tarafından tamamlanmıştır. Bu da bize grup üyelerinin bazılarının gruba katkıları arasında büyük farklılıklar olduğunu gösterebilir.”

Buna göre bu durum İşbirlikli Öğrenme’nin hangi ilkesi ile çelişir?

Soru 7


“Hiç güneşi görmemiş bir çocuk, duvara vuran gölgesini gerçek bilir. Asıl gerçeğin güneş ve kendi bedeni olduğunu ona saatlerce anlatsanız bile güneşi tam anlamıyla öğrenemeyecektir. Ama siz güneşi görebilmesi için ona rehber olup başını çevirmesini söylerseniz bu ikiniz için de daha kolay olacaktır. Böylelikle çocuk kendi zihnindekilerle güneşi birleştirip onu öğrenmiş olacaktır.”

Bu paragrafta aşağıdaki öğretim yaklaşım, yöntem veya tekniklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır?

Soru 8


“Yaratıcı ve bağımsız düşünceyi sınırlandırdığı, üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında yetersiz olduğu söylense de soyut kavramların açıklanmasında ve kısa sürede çok bilgi aktarılmasında etkili ve ekonomiktir.”

Paragrafta aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisinin özellikleri açıklanmıştır?

Soru 9


Millî Mücadele tarihimizde “Dumlupınar Meydan Savaşı” olarak da bilinen savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10


Atatürk’ün vefatı sırasında başbakanlık görevinde bulunan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

Paylaş

Aday Öğretmenlik Çıkmış Sorulardan Seçmeler 2 sorularını online çözebilirsiniz.