Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları

Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları sorularını online çözebilirsiniz.

Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları

Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları

Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları - çöz

Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları soruları cevapları
Aday Öğretmenlik Sınavı Hazırlık Soruları


Soru 1


Hangisi Aday memurlarının yetiştirilmesinde uygulanan hizmet içi eğitim programlarından biri değildir?

Soru 2


Aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisi isteğe bağlı yıllık üzün kullanamaz?

Soru 3


Devlet memuru işlediği bir disiplin suçundan dolayı savunması istendiğinde kaç gün süre içinde savunmasını vermesi gerekir?

Soru 4


Göreve mazeretsiz olarak üst üste 10 gün ve daha çok devamsızlık yapan öğretmene hangi işlem yapılır?

Soru 5


Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri hangi kanunda belirtilmiştir?

Soru 6


Hangisi Yaygın Eğitimin amaçlarından değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi 1702 sayılı kanunun 19. maddesinde belirtilen cezalardan değildir?

Soru 8


Türk vatandaşlarını yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetlerini hangisi yürütür?

Soru 9


Bakanlığımızdaki hizmetleri yürütmek için Müsteşara olacak en fazla kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

Soru 10


657 sayılı Kanunun 12. maddesine göre aşağıdaki cezaların hangisi, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından verilir?

Paylaş

Testin Enleri

Matsaadet
Doğru: 9
90 Puan
makif42
Doğru: 9
90 Puan
raldemir
Doğru: 9
90 Puan
can CAN
Doğru: 9
90 Puan
kuzeyli57
Doğru: 9
90 Puan
Aday Öğretmenlik Testleri