Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları - çöz

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları soruları cevapları
Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı SorularıSoru 1


Hangisi Türk Milli Eğitimi’nin ilkelerinden değildir?

Soru 2


Hangisi Örgün Eğitim Kurumlarından değildir?

Soru 3


Hangi öğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır?

Soru 4


Hangisi Okul öncesi Eğitimin amaç ve görevlerinden biri değildir?

Soru 5


Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları kimleri kapsar?

Soru 6


Hangisi temel eğitimin amaç ve görevleri arasında değildir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi Talim Terbiye Kurulu’nun görevlerinden biri değildir?

Soru 8


Aşağıdakilerde hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerindendir?

Soru 9


Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç gereçlerini hazırlamak ve Talim Terbiye Kurulu’na sunmak hangi ana hizmetin biriminin görevidir?

Soru 10


Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak görevi hangi yardımcı birimin görevidir?

Soru 11


Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürekli Kurul olmayan birimi hangisidir?

Soru 12


Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağlı Kuruluşlarından değildir?

Soru 13


Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin, eğitim sürecine uyarlanan; dört ana unsurdan biri değildir?

Soru 14


Bakanlık personelinin ve bunların yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek hangi Daire Başkanlığının görevidir?

Soru 15


İlköğretimin 1. sınıfında okuma yazma öğretiminin başlangıcında kullanılan öğretim yöntemi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Paylaş

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları sorularını online çözebilirsiniz.