Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları I

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları I

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları I - çöz

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları I soruları cevapları
Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları I

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları ISoru 1


Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz” Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir?

Soru 2


Hangisi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden değildir?

Soru 3


Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimi Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını, daha sonraki eğitimine hazırlanmalarını sağlar ve olanakları elverişsiz ailelerin çocuklarına ortak bir yetiştirme ortamı yaratır.” tanımı yapılan eğitim kademesine ne ad verilir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisinde cezalar hafiften ağıra doğru sıralanmıştır?

Soru 5


Personelin meydana gelen değişme ve değişmelerden haberdar etmek onu üst görevlere hazırlamak, kurumun verimliliğini arttırmak gibi hizmet sırasında verilen eğitime ne denir?

Soru 6


Mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

Soru 7


Yaygın eğitim kurumlarının amacı olarak hangi seçenek doğrudur?

Soru 8


MEB ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet işlemleri ile ilgili denetim, inceleme ve soruşturmalarını hangi birim yapar?

Soru 9


Hapishane, kahvehane, meyhane, bar gibi umumi yerler okul binalarından en az kaç metre uzakta olmalıdır?

Soru 10


Devlet memurunun annesinin ölümü nedeniyle kaç gün izin verilebilir?

Soru 11


Toplam hizmeti 9 yıl olan devlet memurunun yıllık izni kaç gündür?

Soru 12


Devlet memuruna disiplin cezası verilebilmesi için en az kaç gün savunma süresi verilebilir?

Soru 13


Özürsüz ve kesintisiz 3 ila 9

Soru 14


Sicil amirinden 2 kez olumsuz sicil alan memura ne gibi işlem uygulanır?

Soru 15


Devlet Memurları Kanunu’na göre 10 yılını tamamlamış olanlara (10. yıl dahil) ………… gün; 10 yıldan fazla hizmeti olanlara ………… gün izin verilir?

Paylaş

Aday Öğretmenlik Deneme Sınavı Soruları I sorularını online çözebilirsiniz.