Aday Öğretmen Online Test 5

Aday Öğretmen Online Test 5 sorularını online çözebilirsiniz.

Aday Öğretmen Online Test 5

Aday Öğretmen Online Test 5

Aday Öğretmen Online Test 5 - çöz

Aday Öğretmen Online Test 5 soruları cevapları
Aday Öğretmen Online Test 5


Soru 1


Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kaç gün izin verilir?

Soru 2


Devlet memurunun mezuniyetsiz veya kurumlarca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün olması halinde görevinden çekilmiş sayılır?

Soru 3


Aşağıdaki cezalardan hangisinde memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesi gerekir?

Soru 4


Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin bireyde gerçekleştirmeye çalıştığı amaçlardan biri değildir?

Soru 5


İlköğretimin 1. sınıfında okuma yazma öğretiminin başlangıcında kullanılan öğretim yöntemi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 6


Bakanlık personelinin ve bunların yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek hangi Daire Başkanlığının görevidir?

Soru 7


Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin, eğitim sürecine uyarlanan; dört ana unsurdan biri değildir?

Soru 8


Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak görevi hangi yardımcı birimin görevidir?

Soru 9


Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı’nın Danışma ve Denetim Birimlerinden değildir?

Soru 10


Hangi öğretim bütün vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır?

Testin Enleri

Netice
Doğru: 10
100 Puan
Şampiyon
Doğru: 8
80 Puan
Banu günenç
Doğru: 8
80 Puan
gözdeaslan
Doğru: 8
80 Puan
snn
Doğru: 8
80 Puan
Aday Öğretmenlik Testleri