Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test

Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test. YKS TYT Din Kültürü Testleri kategorisi Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test çöz. Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test online çöz

Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test. YKS TYT Din Kültürü Testleri kategorisi Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test çöz. Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test online çöz Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test. YKS TYT Din Kültürü Testleri kategorisi Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test çöz. Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test online çöz

Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test. YKS TYT Din Kültürü Testleri kategorisi Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test çöz.



Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test Çöz

Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test. YKS TYT Din Kültürü Testleri kategorisi Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test çöz. Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test online çöz

Online Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test Soruları çöz

Online Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test pdf indir

Online Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test

Soru 1


Hz. Peygamber’in ahlakını soran sahabeye; Hz. Aişe şöyle demiştir. “Siz hiç Kuran-ı Kerim okuyor musunuz?”

Hz. Aişe bu sözüyle neyi kastetmiştir?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlak ve terbiyesinin amaçlarından birisi değildir?

Soru 3


• Ahlâk; insanın yaratılıştan gelen özellikleri ile iyilik ve mutluluk amaçlayan kuralların hayata geçirilmesiyle kazanılan iyi ve güzel davranışlardır.

• Terbiye; insanın diğer insanları değiştirip geliştirmek, mükemmelleştirmek için yaptığı faaliyettir.

• Ahlâk ve terbiye aynı hedefe koşan faaliyetler açısından aralarında yakın bir ilişki vardır.

Aşağıdakilerden hangisi ahlâk ve terbiye açısından yerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 4


I. Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz.

II. Kardeşini olmadığı bir şeyle anmandır.

III. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın.

IV. Zandan kaçının çünkü zan yalanın ta kendisidir.

Yukarıdaki hadis ve ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Soru 5


Kendimiz hakkında söylendiğinde hoşlanmayacağımız bir şeyin başka birinin arkasından söylemeye, onu incitici ve küçültücü sözlerle anmaya ………………. denir. Ayrıca başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze ……………. denilir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla İslam ahlakında yerilen davranışlardan hangileri gelir?

Soru 6


Yüce Allah (c.c) insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış, ona düşünme ve seçme kabiliyeti vermiştir. Böylece insan, yaratılışı ve sahip olduğu özellikleriyle diğer canlılardan üstün kılınmıştır. Allah (c.c), insanın bu üstünlüğünü koruması için vahiy ve peygamberler göndermiş, doğru ve yanlış davranışları bildirmiştir. İyi, doğru ve güzel davranışların yapılmasını; kötü, yanlış ve çirkin olan davranışların ise yapılmamasını öğütlemiştir.

Yukarıdaki metne dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 7


Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha iyi olabilirler; kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur. (Hucurat Suresi 11-12 ayetler)

Yukarıda verilen ayet-i kerimede Allah bizi bir takım kötü davranışlardan sakındırmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi sakınılmamız istenen davranışlardan biri değildir?

Soru 8


“…Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz…”

Hucurat suresi 12. Ayette ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetilen ve dinimizce yasaklanan kötü davranış hangisidir?

Soru 9


“Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymaması” anlamına gelen zati sıfatı hangisidir?

Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test ve cevapları
Ahlaki Tutum ve Davranışlar Test pdf

Paylaş

Etiketler: