ALES Türkçe Testleri çöz

ALES Türkçe Testleri

ALES Türkçe Cümle Tamamla Test

ALES Türkçe Cümle Tamamla Test

ALES Türkçe Cümle Tamamla Test

ALES Türkçe Cümle Tamamla Test - çöz

ALES Türkçe Cümle Tamamla Test
ALES Türkçe Cümle Tamamla Test


Soru 1


Şempanzelerde ve öteki üst primatlarda alet kullanımı ----- biliniyordu ---- İngiliz araştırmacılar, Güney Amerika'daki Capuchin maymunlarının da ilginç bir biçimde alet kullandıklarını ortaya çıkardılar.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 2


En akılcı ve duygusal etkilenimlerden uzak görünen düşünce ve kararların----- çok eskilerden kalan beyinsel ve zihinsel bir geleneğin etkisiyle, ----- duyguların girdileriyle oluşturulabildiğini söylüyor araştırmacılar.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 3


Sabahleyin koku alma ---------- en düşük düzeyde olduğunu, kokuları gün------------ daha iyi duyabildiğimizi biliyor muydunuz?

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 4


lşığı ve zamanı ------------- özel görelilik ve kütle çekimini açıklayan genel görelilik, 20. yüzyıl fiziğine damgasını vuran büyük kuramlar.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 5


Uzak atalarımızca mağara duvarlarına ve kayalara ---------- ya da taşlardan ----------- sanat eserlerine meraklı olanlar bu siteye mutlaka bakmalı.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 6


Aşılan her ufkun ardında doğan yeni bir ufkun peşine düşerek sonsuza dek koşarız çünkü insan ----

Yukarıdaki cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa düşünce başka bir yargıyla gerekçelendirilmiş olur?

Soru 7


Gök adamız Samanyolu'nun merkezinde yaklaşık 3 milyon Güneş kütlesinde dev bir karadeliğin ----------- gösteren işaretler uzun zamandır biliniyor.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

Soru 8


Bir sanatçı kendi halkının sanatının, dünya halk sanatlarının geleneklerinden yararlanacaktır, ancak sadece yararlanacaktır; .....

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa sanatçının kendisini sınırlamaması gerektiği vurgulanmış olur?

Soru 9


Roman çevirisi yapan biri, çevirdiği yazarın ne dediğinden çok, nasıl söylediğine önem verir; bir başka deyişle ----

Yukarıdaki cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa düşünce başka bir yargıyla açıklanmış olur?

Soru 10


İnsanları toptan sevdiğini söylemek, namusluyla namussuzu ayıramama zayıflığındandır; bu durumda ----

Yukarıdaki cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

Soru 11


Yetkililer, istanbul'un trafik sorunlarına, proje hakkındaki iddialara ---------- projeyi övmeyi tercih etti.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 12


Uluslararası bir araştırma grubu, kısa ----------beslenme dengesizlikleri ortamı yaratarak, avcı (etçil) böceklerin yağ ve protein için seçici tercihlerde bulunup değişen koşullara ---------- dengeli beslenmeyi başarabildiklerini gösterdi.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?


Testin Enleri

Rabu44
Doğru: 11
91.6 Puan
kürşad çömlekçio
Doğru: 11
91.6 Puan
Meryem Berk
Doğru: 10
83.3 Puan
pollyna
Doğru: 10
83.3 Puan
mekan akkurt
Doğru: 9
75 Puan
Nergin Gökmen
Doğru: 9
75 Puan
klç
Doğru: 7
58.3 Puan
Eda NUR
Doğru: 6
50 Puan
yavuzmk-21
Doğru: 5
41.6 Puan