ALES Türkçe Cümlede Anlam Test

ALES Türkçe Cümlede Anlam Test sorularını online çözebilirsiniz.

ALES Türkçe Cümlede Anlam Test

ALES Türkçe Cümlede Anlam Test

ALES Türkçe Cümlede Anlam Test - çöz

ALES Türkçe Cümlede Anlam Test soruları cevapları
ALES Türkçe Cümlede Anlam Test


Soru 1


(I) Bu romanın dili benim o zamanki yaşım için epey ağdalıydı. (II) Osmanlıca terimler ve sözcüklerle yüklüydü. (III) Bununla birlikte romanı çok severek okuduğumu hatırlıyorum. (IV) O güne dek okuduğum romanlardan farklıydı. Sanki kötülüğü kutsayan bir bakışa sahipti.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözü edilen romanın üslubuyla ilgili bilgi verilmiştir?

Soru 2


(I) 21. yüzyılda insan, kazandığı zaferlerle uzaktan göz kamaştırıyor. (II) Ama gerçekten bir zafer var mı ortada, düşünmek gerekiyor... (III) Maddede dev olsa bile ruhta cüce bence insanlık... (IV) Teknolojinin son derece gelişmesi insana aradığı mutluluğu veriyor mu düşünmek zorundayız. Bu soruya hayır cevabını almaktan da korkmuyor değilim.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıt durumlar bir arada verilmiştir?

Soru 3


Bilirsiniz günlüklerin yapmacıksızlığını; işte ben bu fotoğrafları bir yazarın günlüğünü okurken duyduğum heyecanla seyrettim.

Bu cümlede yazar, fotoğrafların hangi özelliğini vurgulamaktadır?

Soru 4


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varsayım söz konusudur?

Soru 5


(I) Kültür Bakanlığı bütçesi açıklandı. (II) Bakanlığa ayrılan paranın bütçe içindeki oranı binde 2. (III) Bu bütçenin 1990'lar başında binde 7 olduğu biliniyor. (IV ) Oranın düşmesi devletin kültür olgusuna önem vermediğinin göstergesidir bence. (V)Kültür Bakanlığı, bizim gibi zengin ve çeşitli bir kültürel geçmişe sahip bir ülkenin en önemli bakanlığıdır. (VI) Çünkü dünyaya karşı bizim kimliğimizin etkileyici vitrininde sergilenecek kültür varlıklarımızın aracısı Kültür Bakanlığı'dır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde somut bir veriden yola çıkılarak ortaya konan bir çıkarım söz konusudur?

Soru 6


(I) Demokratik toplumun en önemli unsurlarından biri sivil toplum örgütleri ... (II) Yaşadığımız her sorunu en iyi bilen bizleriz. (III) Devletin yönetim kademeleri ses çıkmayan alanları, sorunsuz kabul etme eğiliminde. (IV) Sesimiz çıkmadığında ya da sadece kendimiz için çözüm aradığımızda olumlu, bir sonuç almamız mümkün değil. (V) Birlikte olursak gücümüz artacaktır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde koşula bağlılık söz konusudur?

Soru 7


(I) Çayeli üzerinden Çamlıhemşin'e geldiğiniz zaman bu yöre insanının içten davranışları sizi öylesine gönülden fetheder ki, şaşar kalırsınız. (II) Fırtına deresinin kenarında mıhlama ve alabalık yerken, bu sevimli insanlar sizi bağırlarına basacaktır. (III) Konaklar köyünün yolu çamur bile olsa oraya çıkmaktan vazgeçmeyin. (IV) Bu köyde yer alan on bir konağın hepsi birbirinden farklı mimaride. (V) Yol sizi Yukarı Kavran yaylasına doğru sürüklerken tulum eşliğinde halay çeken puşili kızları seyretmemezlik etmeyin sakın.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde öneri söz konusudur?

Soru 8


(I) İyi bir işi, mutlu bir yuvası vardı. (II) Gelir düzeyi ortanın üzerindeydi. (III) Kendini iyi hissetmemesi için bir neden yoktu. (IV) Önce uykuları bozulmaya başlamıştı. (V) Gece yatağa yatıyor, saatlerce, uyuyamadan dönüp duruyordu. (VI) Sabahın köründe de anlaşılmaz bir şekilde erkenden uyanıyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisiyle birlikte, sözü edilen kişi için olumsuz olan durumlardan söz edilmeye başlanmıştır?

Soru 9


(I) Bu sanatçımız, polisiye romanda ısrar ediyor... (II) Çağımızın en iyi roman türünün polisiye roman olduğunu iddia ediyor. (III) Bu durumun uzun yıllar süreceğini de savunuyor. (IV) Yaşadığımız çağı bir suç çağı olarak nitelendiriyor. (V) "Çağımızı en iyi anlatan tarz polisiye roman olduğundan ondan vazgeçemem." diyor. (VI) Dünya edebiyatının da bu yönde ilerlediğini söylüyor.

Bu parçanın I. cümlesindeki yargının gerekçesi numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?

Soru 10


(I) Şiir yazmaya lise yıllarında başladım; ama bunlar ideolojik motifin ağır bastığı şiirlerdi. (II) Bunların şiir değerleri çok yüksek değildi. (III) İyi diyebileceğim iki tane ya çıkar ya çıkmaz aralarından. (IV) Çıkardığım Şiir kitabı, daha çok genç bir yazarın kendini ispat için yanıp tutuştuğu bir kitaptı. (V) Edebi değerinden çok, o heyecanı göstermesi açısından bana ilginç geliyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir eylemin hangi amaçla yapıldığı bildirilmiştir?

Soru 11


(I) Biriktirdiklerimle yeni bir roman yazabilirim. (II) Daha ortada bir düzenleme yok, sadece bir düşünce ... (III) Ama önemli olan düşüncedir. (IV) Önce düşünceyi oluşturuyor, sonraki aşamada kurgusunu yapıyorum romanın. (V) Yeni romanımda Fırat'taki arkeoloji çalışmalarında işlenen cinayetleri anlatacağım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, roman yazma tekniğinden söz etmiştir?

Soru 12


(I) Üç gün üst üste çaldı orkestra. (II) Bahar gecelerine. yaraşır bir program. (III) Şarkılarla nostaljik dakikalar yaşadı müzikseverler. (IV) Sanatçıların sesleri salonu aşıp dağlara ulaşır gibi... (V) Bu müzik ziyafeti aylarca hafızalardan silinmeyecek.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar, sözlerine yorumunu katmamıştır?


Testin Enleri

Mesud Baybars
Doğru: 12
100 Puan
özlem s.
Doğru: 12
100 Puan
aslinur_44
Doğru: 12
100 Puan
muqokoy
Doğru: 12
100 Puan
haluktuba
Doğru: 12
100 Puan
ALES Türkçe Testleri