ALES Türkçe Sözcükte Anlam Test

ALES Türkçe Sözcükte Anlam Test sorularını online çözebilirsiniz.

ALES Türkçe Sözcükte Anlam Test

ALES Türkçe Sözcükte Anlam Test

ALES Türkçe Sözcükte Anlam Test - çöz

ALES Türkçe Sözcükte Anlam Test soruları cevapları
ALES Türkçe Sözcükte Anlam Test


Soru 1


Yapılan bunca iyilik görmezden gelinemez.

Yukarıdaki cümlede vurgulanan kavram aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 2


Aşağıdakilerin hangisinde düşsel ögelere yer verilmemiştir?

Soru 3


I. Ön koltukta oturan adam, omzuma hafifçe dokundu.

II. Çekmecedeki eski kağıtlara kesinlikle dokunma.

III. O her şeyi almış ama fotoğrafıma dokunmamış.

IV. Patronunun söyledikleri ona çok dokunmuş olmalı.

V. Akşam yediği bademler midesine dokunmuştu.

Dokunmak sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangilerinde birbirine en yakın anlamdadır?

Soru 4


Bir ömür sürerim sevda içinde

Sularla yıldızlarla baş başa şimdi

Ben dağlar sultanı Dadaloğlu'yum

Şu güzel dünyaya geldim geleli

Severim hürriyeti yaşamayı severim.

Aşağıdakilerin hangisinde "sürmek" sözcüğü şiirdeki anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 5


I. Geniş bir sokakta tek başına yürüyordu.

II. Geniş bir ev istiyordu her zaman.

III. Geniş çevresinde boğuluyordu artık.

IV. Yeni aldığı geniş kazağı ona verdi.

Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde "geniş" sözcüğü anlamca birbirine en yakındır?

Soru 6


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "görmek" sözcüğü farkına varmak anlamında kullanılmıştır?

Soru 7


"Olayların üstüne üstüne gitmek hepimizi yordu."

Aşağıdakilerin hangisinde "kaçmak" sözcüğü bu cümledeki "gitmek" sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?

Soru 8


I. Acı bir fren sesiyle yerinden fırladı.

Il. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

III. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.

IV. Mavi kanatlı kuşum, diye severim onu

V. İki kutu içti, daha yok mu, dedi.

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki anlam olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 9


Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

Soru 10


Aşağıdakilerin hangisinde abartma yoktur?

Soru 11


"Yeni başlayan yazarların ..... ilk tuzak, romanda ya da öyküde en çok yaptığı yanlış, her şeyi bir anlatıcıya anlattırmak. Bu, eskilerin de bütün bütüne kendilerini kurtaramadıkları bir ....... "

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilirse cümle anlamca en uygun biçimde tamamlanmış olur?

Soru 12


"Bu topraklar için kim bilir kaç göz ağladı durmadan." cümlesindeki "göz" sözcüğü "insan" yerine kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?


Testin Enleri

coder_m.yagiz
Doğru: 12
100 Puan
Mesud Baybars
Doğru: 12
100 Puan
Siraç
Doğru: 12
100 Puan
secildemir51
Doğru: 12
100 Puan
Veronika
Doğru: 12
100 Puan
ALES Türkçe Testleri