2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Ali Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine bir problem durumu vererek, bu sorunu tanımlamalarını ve çözüm önerileri geliştirmelerini istemiştir. Geliştirdikleri çözüm önerilerinden tartışmalı olanları seçerek görselleştirmelerini ve sınıfın çeşitli yerlerine asmaları gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra öğrencilerden kendilerine en uygun gelen çözümün asılı olduğu yere gitmelerini ve savundukları çözüme gerekçeler üretmelerini istemiştir. Gruplar hazırladıkları gerekçeleri sınıfa sunarak sınıfta bir tartışma ortamı düzenlenmiştir.

Ali öğretmen’in sınıfta uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru

Ali Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine bir problem durumu vererek, bu sorunu tanımlamalarını ve çözüm önerileri geliştirmelerini istemiştir. Geliştirdikleri çözüm önerilerinden tartışmalı olanları seçerek görselleştirmelerini ve sınıfın çeşitli yerlerine asmaları gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra öğrencilerden kendilerine en uygun gelen çözümün asılı olduğu yere gitmelerini ve savundukları çözüme gerekçeler üretmelerini istemiştir. Gruplar hazırladıkları gerekçeleri sınıfa sunarak sınıfta bir tartışma ortamı düzenlenmiştir.

Ali öğretmen’in sınıfta uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görüş geliştirme

B) Problem çözme

C) Köşeleme

D) İstasyon

E) Tartışma


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Ali Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine bir problem durumu vererek, bu sorunu tanımlamalarını ve çözüm önerileri geliştirmelerini istemiştir. Geliştirdikleri çözüm önerilerinden tartışmalı olanları seçerek görselleştirmelerini ve sınıfın çeşitli yerlerine asmaları gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra öğrencilerden kendilerine en uygun gelen çözümün asılı olduğu yere gitmelerini ve savundukları çözüme gerekçeler üretmelerini istemiştir. Gruplar hazırladıkları gerekçeleri sınıfa sunarak sınıfta bir tartışma ortamı düzenlenmiştir. Ali öğretmen’in sınıfta uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Ali Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine bir problem durumu vererek, bu sorunu tanımlamalarını ve çözüm önerileri geliştirmelerini istemiştir. Geliştirdikleri çözüm önerilerinden tartışmalı olanları seçerek görselleştirmelerini ve sınıfın çeşitli yerlerine asmaları gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra öğrencilerden kendilerine en uygun gelen çözümün asılı olduğu yere gitmelerini ve savundukları çözüme gerekçeler üretmelerini istemiştir. Gruplar hazırladıkları gerekçeleri sınıfa sunarak sınıfta bir tartışma ortamı düzenlenmiştir. Ali öğretmen’in sınıfta uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Ali Öğretmen tarih dersinde öğrencilerine bir problem durumu vererek, bu sorunu tanımlamalarını ve çözüm önerileri geliştirmelerini istemiştir. Geliştirdikleri çözüm önerilerinden tartışmalı olanları seçerek görselleştirmelerini ve sınıfın çeşitli yerlerine asmaları gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra öğrencilerden kendilerine en uygun gelen çözümün asılı olduğu yere gitmelerini ve savundukları çözüme gerekçeler üretmelerini istemiştir. Gruplar hazırladıkları gerekçeleri sınıfa sunarak sınıfta bir tartışma ortamı düzenlenmiştir. Ali öğretmen’in sınıfta uyguladığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?