Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test - çöz

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test soruları cevapları

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test


Soru 1


Melik Ahmet Danişment Gazi tarafından kurulan Danişmentliler aşağıdaki bölgelerden hangisinde hâkimiyet sürmemişlerdir?

Soru 2


I. Gevher Nesibe Şifahanesi

II. Malabadi köprüsü

III. Hatuniye Medresesi

Yukarıda verilen mimari eserlerden hangileri Artuklular tarafından Türk kültürüne kazandırılmıştır?

Soru 3


Aşağıda verilen beylik ve kurulduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Soru 4


Alparslan'ın komutanlarından Ebul Kasım tarafından Erzurum merkezli kurulan ilk Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


İlk Türk beyliklerinin köprü, medrese, imarethane gibi mimari eserler yapmaları,

I. teokratik,

II. sosyal,

III. monarşik

özelliklerinden hangilerine sahip olduklarının doğrudan kanıtıdır?

Soru 6


Tokat Niksar'da bulunan Yağıbasan aşağıdaki alanlardan hangisinde faaliyette bulunmuştur?

Soru 7


Anadolu Selçuklu Devleti Türk siyasi birliğini sağlamak için,

I. Saltuklu,

II. Artuklu,

III. Danişmentli

beyliklerinden hangileriyle mücadelelerde bulunmuşlardır?

Soru 8


I. Yağıbasan

II. Nizamiye

III. Darül Hikme

Yukarıda verilen medreselerden hangileri Anadolu Beylikleri tarafından açılmıştır?

Soru 9


İlk beyliklerin kurulmasında,

I. ikta,

II. kılıç hakkı,

III. iltizam

sistemlerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 10


İlk Türk Beylikleri içerisinde en güçlü olup Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama konusunda Türkiye Selçuklularını en çok uğraştıran Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11


İlk Türk donanmasını kurarak Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy adalarını almak için seferler yapan Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12


Danişment, Artuk, Saltuk, Mengücek ve Çaka Beyliği olarak bilinen I. Dönem Türk Beylikleri Anadolu'da aşağıdaki güçlerden hangisine karşı mücadelelerde bulunmamışlardır?

Soru 13


Türkiye Tarihi'nde beylikler döneminin I. dönem ve II. dönem diye ikiye ayrılmasında aşağıdaki savaşlardan hangisi belirleyici olmuştur?

Soru 14


Anadolu'da hüküm süren I. Dönem Türk Beyliklerinin aşağıdaki bölgelerden hangisine hâkim oldukları söylenemez?

Soru 15


Anadoluda faaliyet gösteren Türk beylikleri ile ilgili,

I. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamışlardır.

II. İslamiyetin yayılmasına yardımcı olmuşlardır.

III. Anadolu'yu bayındır hâle getirmişlerdir.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

Soru 16


1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan aşağıdaki beyliklerden hangisi bulunduğu coğrafya nedeniyle denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiştir?

Soru 17


Danişmentliler,

I. eğitim,

II. ordu,

III. din

alanlarından hangilerinde yaptıkları faaliyetler ile Anadolu'da ilk olma özelliği taşımışlardır?

Soru 18


Aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi I. Dönem Türk Beylikleri arasında yer almaz?

Paylaş

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

harun akbaş
Doğru: 18
100 Puan
ceren tanrı
Doğru: 18
100 Puan
köksal demi
Doğru: 17
94.4 Puan
nagihan doğ
Doğru: 16
88.8 Puan
alpferide o
Doğru: 16
88.8 Puan