Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet Test

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet Test

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet Test - çöz

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet Test soruları cevapları

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet Test


Soru 1


İslam tarihçileri, Anadolu'ya Roma ülkesi anlamında,

I. Diyar-ı Rum,

II. İklim-i Rum,

III. Memalik-i Rum

deyimlerinden hangilerini kullanmışlardır?

Soru 2


Aşağıdakilerden hangisi Ahilik örgütünün özelliklerinden biri değildir?

Soru 3


1136'da Diyarbakır'da doğdu. Artuklu sarayında 32 yıl başmühendislik görevi yaptı. Bir yığın keşifleri bugün dahi hayret vericidir. Tarihte sibernetiğin kurucusu olarak bilinir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4


Türkiye Selçukluları bazı şehirlere bedestenler inşa etmişlerdir.

Bu durum,

I. ordu,

II. ticaret,

III. eğitim

alanlarından hangilerinde oluşan gereksinimi karşılamaya yöneliktir?

Soru 5


Türkiye Selçuklularında kıyı illerindeki valilere ve donanma komutanlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye Selçuklularında da yaygın olarak uygulanan tezhip sanatının anlamı doğru bir şekilde verilmiştir?

Soru 7


Türkiye Selçuklularındaki Müstevfi (istifa) Divanı’nın aşağıdaki alanların hangisi ile ilgili işlerden sorumlu olduğu söylenebilir?

Soru 8


Türkiye Selçuklularında,

I. mülk,

II. ikta,

III. vakıf

topraklarından hangilerinde toprağı işleme hakkı kişilere, toprağın mülkiyet hakkı ise devlete aittir?

Soru 9


Türkiye Selçuklularında Miri topraklar gelirleri göz önünde tutularak memurların bulundukları makamlara göre dağıtılırdı.

Bu dağıtımı aşağıdaki görevlilerden hangisi yapardı?

Soru 10


I. Battalname

II. Karatay Medresesi

III. Garipname

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçukluları dönemine aittir?

Soru 11


Türkiye Selçuklularında,

I. ülke hanedanın ortak malı anlayışının geçerli olması,

II. saltanat vekilliği görevinin hanedan dışından birine verilmesi,

III. idari, askerî, ekonomik faaliyetler için ayrı ayrı divanlar kurulması

durumlarından hangileri merkeziyetçi devlet yapılanmasına ters düşmektedir?

Soru 12


Türkiye Selçukluları tarafından Anadolu’da yaptırılan mimari eserlerin bir bölümünün günümüze ulaşmamasında,

I. Haçlılar,

II. Moğollar,

III. Eyyübiler

devletlerinden hangilerinin etkisi olmuştur?

Soru 13


Türkiye Selçuklu ve Anadolu beyliklerinin inşa ettiği mimari eserlerde,

I. hat,

II. insan kabartmaları,

III. çini

unsurlarından hangilerine yer vermeleri İslam sanat gelenekleriyle açıklanamaz?

Soru 14


Aşağıdakilerden hangisinde doğru bir bilgi verilmemiştir?

Soru 15


Türkiye Selçuklu Devleti’nin,

I. toprakların devletin malı sayılması,

II. halka vakıflar aracılığıyla hizmet götürülmesi,

III. gayrimüslimlere din ve ibadet özgürlüğü sağlanması

uygulamalarından hangileri ülkede feodal bir düzenin oluşmasını doğrudan engellemiştir?

Soru 16


Türkiye Selçuklularına ait,

I. medrese,

II. imarethane,

III. bimarhane

kurumlarından hangilerinin giderlerinin vakıflar tarafından karşılandığı söylenebilir?

Soru 17


Türkiye Selçuklularının,

I. Kümbet,

II. Medrese,

III. İmarethane

yapılarından hangilerini inşa etmeleri Anadolu’da eğitimin yaygınlaşmasını sağlamıştır?

Soru 18


Türkiye Selçuklu Devleti, ticareti geliştirmeye yönelik bir dizi çalışmayı hayata geçirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu çabalardan biri değildir?

Paylaş

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

meltem kaya
Doğru: 18
100 Puan
kübra çakma
Doğru: 18
100 Puan
ceren tanrı
Doğru: 18
100 Puan
sena inanır
Doğru: 17
94.4 Puan
tuna kaplan
Doğru: 17
94.4 Puan