Anadolu Selçuklu Devleti Test

Anadolu Selçuklu Devleti Test

Anadolu Selçuklu Devleti Test - çöz

Anadolu Selçuklu Devleti Test soruları cevapları

Anadolu Selçuklu Devleti Test


Soru 1


"İlimlerin Tasnifi" eseriyle ilimleri sınıflandırmıştır. Geometri, fizik, matematik, astronomi, psikoloji alanında da eserler vermiştir.

Bu bilgin ve filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2


Anadolu Selçuklu Devleti döneminde

-Avrupalı tüccarlara düşük gümrük tarifesi uygulanması

- Ahi teşkilatının kurulması

- Hristiyan topluluklarının ibadetlerinde serbest olması, sanat ve ticaretle uğraşabilmesi

- Yeni kalelerin yapılması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı sayılamaz?

Soru 3


Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Anadolu'daki sosyal ve iktisadi dengeleri Türkler'in aleyhine değiştirdiği söylenemez?

Soru 4


Anadolu Selçuklu Devleti'nde adalet işlerine bakan divan görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5


Anadolu Selçukluları ile Harzemşahlar arasında yapılan Yassı Çimen Savaşı'nın sonunda Harzemşahlar yenilmiştir. 1231 yılında ise Moğol saldırıları karşısında yıkılmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu olayın en önemli sonucudur?

Soru 6


Anadolu Selçuklu Devleti'nde hükümdarın başkentte olmadığı zamanlarda ona ait işleri aşağıdakilerden hangisi yürütürdü?

Soru 7


Anadolu Selçukluların ilk külliyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8


İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina'nın "Kanun" adlı eseri Batılılar tarafından on beş defa Latince'ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır.

Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz?

Soru 9


"Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükselme Dönemi'nde, Anadolu'daki zanaatkarlar, zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Bu durum, aşağıdakilerden gösteren bir kanıt olabilir?

Soru 10


Anadolu Selçukluları'nda Sultan, yılda bir kez şer'i mahkemeye gidip, hakkında şikayet varsa kadının kararını beklerdi.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olamaz?

Soru 11


1077'de Süleyman Şah tarafından kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu'ya kendilerinden önce ve sonra gelen bütün Türk beyliklerini yönetimi altına almıştır. Feodal bir yönetim ve yapı oluşturmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklularında bu feodal yapının korunduğunu gösteren bir gelişmedir?

Soru 12


Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve Anadolu'nun kesinlikle bir Türk yurdu olduğunu kanıtlayan savaş aşağıdakilerden hangileridir?

Soru 13


Aslen Horasan'da doğup Anadolu Selçuklu sarayında yetişmiştir. Sultan'ın isteği üzerine 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi'ni yazmıştır.Divan edebiyatının kurucusu da kabul edilmektedir.

Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 14


Moğollar aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisiyle mücadele etmemiştir?

Soru 15


"Büyük Selçuklu Devleti'ndeki uygulamanın aksine Anadolu Selçuklu Devleti'nde ordu komutanlarına ve devlet memurlarına geniş araziler ikta olarak verilmezdi."

Anadolu Selçuklularında geniş ve büyük iktaların dağıtılmaması aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

Soru 16


"Karahanlı, Gazneli ve Selçuklu saraylarında hükümdarın hizmetlileri belli başlı gruplara ayrılmıştı ve başlarında Ulu Hacib bulunmaktaydı."

Aşağıdakilerden hangisi Ulu Hacib'in emri altında bulunan görevlilerden değildir?

Soru 17


Aşağıdakilerden hangisi, Cihan Şah tarafından yaptırılmıştır?

Soru 18


Anadolu Selçukluları önceleri yalnızca bir kara devleti görünümündeyken zamanla deniz kuvvetlerini de oluşturmuşlardır.

Bu durumun başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19


I. Sahn-ı Seman

ll. Sahn-ı Süleymaniye

Yukarıdaki verilenler aşağıdaki kurumlardan hangisine örnektir?

Soru 20


Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinde toprak yönetimiyle bir kavram değildir?

Paylaş

Etiketler:
Anadolu Selçuklu Devleti Test sorularını online çözebilirsiniz.

Testin Enleri

nazz
Doğru: 20
100 Puan
yusuf karag
Doğru: 20
100 Puan
yunus emre
Doğru: 20
100 Puan
gülsüm bel
Doğru: 20
100 Puan
ceren tanrı
Doğru: 20
100 Puan