Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri

Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri

Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir? 2020 KPSS Vatandaşlık Anayasa Çeşitleri ve özellikleri şu şekildedir. Anayasa Çeşitleri Yazılı Anayasa: Anayasal kuralları bir araya getiren belgedir. Yazısız (Geleneksel) Anayasa: Toplum içinde uzunca bir süredir kesintisiz uygulanan ve bağlayıcı olduğuna
Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri hakkında değerlendirme yaptık. Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri için aşağıda oyunuzu kullanarak değerlendirme yapabilirsiniz Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri

Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir? 2020 KPSS Vatandaşlık Anayasa Çeşitleri ve özellikleri şu şekildedir.

Anayasa Çeşitleri

 • Yazılı Anayasa: Anayasal kuralları bir araya getiren belgedir.
 • Yazısız (Geleneksel) Anayasa: Toplum içinde uzunca bir süredir kesintisiz uygulanan ve bağlayıcı olduğuna inanılan uygulamalar bütünüdür. Temamüli adı verilir. İngiltere, İsrail, Suudi Arabistan’da görülür.
 • Yumuşak Anayasa: Değiştirilmesi kolay anayasadır. (1921 Anayasası)
 • Kazuistik Anayasa: Daha uzun ve ayrıntılı anayasadır. (1924, 1961, 1982 Anayasaları)(Dikkat en sert 1982 )
 • Maddi Anlamda Anayasa: Devletin kuruluşu nitelikleri, temel organlarının işleyişini bireylerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Önemli olan kuralın içeriğidir.
 • Sert Anayasa: Değiştirilmesi zor olan ve özel usuller isteyen anayasadır. (1924, 1961, 1982 Anayasaları)
 • Çerçeve Anayasa: Ayrıntıya girmeyen anayasadır.(1921 Anayasası)
 • Şekli Anlamda Anayasa: Anayasa’nın yapılış usulü ile ilgili olan anayasadır.

Anayasa'nın Sert Olduğunu Ortayan Koyan Hükümler

 • Anayasada değiştirilemeyecek ve teklif edilemeyecek hükümlerin yer alması.
 • Anayasanın değiştirilmesi için nitelikli çoğunluğa ihtiyaç duyulması.
 • Anayasanın belirli dönemlerde değiştirilmesinin yasak olması.
 • Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulması.


Ortalama (0 Oy)

Yorum Yaz

Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri

Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri
Anayasa Çeşitleri ve Özellikleri