Anayasa Mahkemesi KPSS 2021

Anayasa Mahkemesi KPSS 2021

Anayasa Mahkemesi KPSS 2021

KPSS Vatandaşlık dersinde sık sık karşımıza çıkan, Anayasa Mahkemesi konu anlatımı sizlerle. 2021 KPSS Anayasa Mahkemesi görevleri, Anayasa Mahkemesi Üye Sayısı ve Anayasa Mahkemesi Üye Seçilme şartlarından bahsedeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre, son değişlikle birlikte güncellenen Anayasa Mahkemesi üye sayısını ve çalışma prensiblerini bu yazımızda paylaşacağınız.

Anayasa Mahkemesi on beş üyeden oluşur.

 • Anayasa Mahkemesi, Türkiye'deki en yüksek anayasal organdır.
 • 1961 Anayasası ile kurulmuştur.
 • 15 üyeden oluşur. Üyelerin 12'si Cumhurbaşkanı, kalan 3 üyesi ise TBMM tarafından seçilir. (2017 Anayasa değişildiği)

Cumhurbaşkanı 12 üyeyi seçer.

 • Üç üyeyi Yargıtay,
 • İki üyeyi Danıştay
 • Genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden;
 • En az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan ve yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden;
 • Dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.

TBMM 3 üyeyi seçer.

 • İki üyeyi Sayıştay
 • Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden,
 • Bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatları arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer.

Anayasa Mahkemesine Üye Seçilebilmek İçin Aranan Şartlar

 • 45 yaşı doldurmuş olmak
 • Avukatların en az 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olması
 • Anayasa Mahkemesi raportörlerinin en az 5 yıl raportörlük yapmış olması
 • Yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör ya da doçent unvanı kazanmış olması
 • Birinci sınıf hakim ve savcıların adaylık dahil en 20 yıl çalışmış olması

Anayasa Mahkmemesinin Üyelerinin Görev Süresi

 • Üyeler 12 yıl için seçilirler.
 • Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez.
 • Üyeler 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar.

Anayasa Mahkmemesinin Görevleri

Anayasa mahkmesinin görevleri maddeler halinde şöyledir:

 • TBMM üyelerinin dokunulmazlığının kaldırılması ve üyeliğin düşürülmesi kararlarına karşı açılan davalara bakmak
 • Siyasi partilerin mali denetimini yapmak
 • Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak
 • Kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ve TBMM İç Tüzüğü'nün şekil ve esas bakımından ve anayasa değişikliklerinin ise şekil bakımından anayasaya uygunluğunu denetlemek
 • Bireysel başvuruları karara bağlamak
 • Kendi üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkemesine başkan seçmek
 • Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak

2021 KPSS Vatandaşlık Testleri / Denemeleri

2021 KPSS Vatandaşlık Konuları


Yorum Yaz