2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz.2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular Çöz

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular soruları çöz. 8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri kategorisinde yer alan 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz. 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular online çöz

8. Sınıf Fen Bilimleri Çalışma Fasikülü Çöz

Mevsimler ve İklim Test Çöz

DNA VE Genetik Kod Test Çöz

Online 2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular

Soru 1


Güneş’in geliş açısı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada, araştırma verilerinden yararlanılarak aşağıdaki grafik çizilmiştir.

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

Grafiği inceleyen bir öğrenci, Güneş’in geliş açısı ile hava sıcaklığı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu yorumunu yapmıştır.

Buna göre aşağıdaki tarih aralıklarından hangisi yapılan yorumun hatalı olduğuna ilişkin kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 3


Bir bakterinin kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Kapsüllü bakterilerin farelerde zatürreye neden olduğu bilinmektedir. Aşağıda kapsüllü ve kapsülsüz bakteriler ile fareler üzerinde gerçekleştirilmiş bir deneyin bazı basamakları gösterilmiştir.

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

Bu çalışmanın sonunda kapsülsüz bakterilerin kapsüllü forma dönüşmesine neden olan faktörün, kapsüllü bakterilerin DNA'sındaki bilgi olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre,

I. Kapsülsüz bakterilerin kapsüllü forma dönüşerek sonradan edindiği öldürücü özellik, bundan sonraki soylarında da kalıtılabilir.

II. Deneyin (b) aşamasında farelere enjekte edilen kapsülsüz bakterilerin bir süre sonra kapsül oluşturduğu söylenebilir.

III. Deneyin (d) aşamasında ölü kapsüllü bakterilere ait DNA, kapsülsüz bakterilerin daha sonra fenotiplerinde değişikliğe neden olmuştur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Soru 4


Özdeş küpler kullanılarak katı basıncı ile ilgili aşağıdaki etkinlik yapılacaktır. Bunun için, masanın üzerine bir adet küp konularak etkinliğe başlanacak ve her bir basamak için verilen talimatlar yerine getirilecektir.

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

Buna göre, yapılan etkinliğin hangi basamağında hata yapılmıştır?

Soru 5


Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Katıların basıncı cismin ağırlığı ile doğru, kuvvetin uygulandığı yüzey alanı ile ters orantılıdır.

Verilen bilgi kullanılarak aşağıdaki yiyeceklerin belirtilen durumlarda üzerinde bulundukları zemine uyguladıkları basınca ait grafik çizilecektir.

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

Yiyeceklerin homojen ve her bir parçasının eşit büyüklükte olduğu varsayılırsa 1, 2 ve 3. durumlarda zemine uyguladıkları basınçları gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6


Artuklu Hamamı, kültürel mirasımızın korunması adına bütüncül olarak taşındı. Taşıma tertibatı ile yaklaşık 1500 tonluk kütleye ulaşan Artuklu Hamamı, herhangi bir hasar olmadan yeni yerine yerleştirildi.

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

Buna göre Artuklu Hamamı’nın taşınmasında şekillerde gösterildiği gibi çok tekerlekli araçların tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 7


Kaza ile göle düşen bir araba, taban yüzeyi yatay olan gölde batarak şekildeki gibi tekerleklerinin üzerinde durur. Arabanın içinde mahsur kalan sürücü, kapıyı açmaya çalışmasına rağmen bir türlü açamaz.

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

Buna göre,

I. Göl suyunun oluşturduğu basınç, kapının açılmasına engel olmuştur.

II. Sürücü, camı biraz indirerek arabanın içini su ile doldurursa kapıyı açabilir.

III. Arabanın içindeki gaz basıncı, göl suyunun oluşturduğu basıncı azaltmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Arabanın içindeki basınç, açık hava basıncına eşittir.)

Soru 8


8. Şekildeki düzenek “A” seviyesine kadar su ile doludur. Düzenekteki vana açılıp B noktasından suyun fışkırması sağlanıyor.

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

Soru 9


Bir şişenin ağzına kenarlarından hava almayacak şekilde konulan huni ile şişeye su doldururken bir süre sonra su huninin tepesine kadar yükselmesine rağmen şişeye akmaz. Bu durumda huni biraz yukarı kaldırılarak suyun tekrar akması sağlanabilir.

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

Buna göre huninin havaya kaldırılmasıyla suyun şişeye akmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 10


Hava, hem yeryüzüne hem de içerisinde bulunan bütün cisimlere ağırlığı nedeni ile bir kuvvet uygular.

Bu durumu araştıran bir öğrenci aşağıdaki deneyi hazırlıyor.

Malzemeler: Haşlanmış yumurta, cam şişe, kâğıt parçaları, kibrit

2019 Aralık MEB LGS Fen Bilimleri Soru

• I. durumda haşlanmış yumurta şişenin ağzına yerleştiriliyor ve yumurtanın şişenin içine girmediği gözleniyor.

• II. durumda şişenin içerisine bir parça kâğıt yakılarak atılıyor ve hemen ardından şişenin ağzına yumurta yerleştiriliyor. Kâğıt yanarken yumurtanın bir kısmının şişenin içine girdiği gözleniyor.

• III. durumda yanma işlemi bittikten sonra yumurtanın tamamının şişenin içine girdiği gözleniyor.

Yapılan deneyin sonunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular ve cevapları

Paylaş

Etiketler:
8. Sınıf LGS Fen Bilimleri Testleri "2020 Aralık LGS Fen Bilimleri Örnek Sorular"