Soru

Aşağıda verilen 6 x 9 luk bir dikdörtgene, 4 harften oluşan bir sözcük yerleştirilecektir. Bu sözcük soldan sağa doğru her kutucuğa bir harf yazılarak ve harfler arasında hiç boşluk bırakılmadan kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? (Sözcük yazılırken tüm harfleri aynı satırda olacaktır.)

Banka Sınavında Çıkmış Genel Yetenek Soruları

Online Soru: Aşağıda verilen 6 x 9 luk bir dikdörtgene, 4 harften oluşan bir sözcük yerleştirilecektir. Bu sözcük soldan sağa doğru her kutucuğa bir harf yazılarak ve harfler arasında hiç boşluk bırakılmadan kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? (Sözcük yazılırken tüm harfleri aynı satırda olacaktır.)

Aşağıda verilen 6 x 9 luk bir dikdörtgene, 4 harften oluşan bir sözcük yerleştirilecektir. Bu sözcük soldan sağa doğru her kutucuğa bir harf yazılarak ve harfler arasında hiç boşluk bırakılmadan kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? (Sözcük yazılırken tüm harfleri aynı satırda olacaktır.) Aşağıda verilen 6 x 9 luk bir dikdörtgene, 4 harften oluşan bir sözcük yerleştirilecektir. Bu sözcük soldan sağa doğru her kutucuğa bir harf yazılarak ve harfler arasında hiç boşluk bırakılmadan kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? (Sözcük yazılırken tüm harfleri aynı satırda olacaktır.)