Soru
Aşağıda verilen antlaşma ve imzalanan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ankara Antlaşması - Fransa

B) Kars Antlaşması - İngiltere

C) Lozan Barış Antlaşması - İtilaf Devletleri

D) Moskova Antlaşması - Sovyet Rusya

E) Gümrü Antlaşması - Ermenistan


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıda verilen antlaşma ve imzalanan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen antlaşma ve imzalanan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen antlaşma ve imzalanan devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?