2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Aşağıdaki hedef davranışlardan hangisi gösterip yaptırma yöntemi ile gercekleştirilmez?

Soru

Aşağıdaki hedef davranışlardan hangisi gösterip yaptırma yöntemi ile gercekleştirilmez?

A) Mikroskobun kullanımı ile ilgili iş ve işlemler becerisi

B) Güvenli sürüş teknikleri becerisi

C) Çamaşır makinesini kuralına uygun çalıştırabilme becerisi

D) Türkçeyi etkili bir şekilde kullanabilme becerisi

E) Bilgisayarı açıp kapatma becerisi


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdaki hedef davranışlardan hangisi gösterip yaptırma yöntemi ile gercekleştirilmez?

Aşağıdaki hedef davranışlardan hangisi gösterip yaptırma yöntemi ile gercekleştirilmez? Aşağıdaki hedef davranışlardan hangisi gösterip yaptırma yöntemi ile gercekleştirilmez?