Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi rehberlik hizmetleri ile ilgili söylenilen doğru bir ifadedir?

A) Rehberliğin temelinde insancıl ve demokratik bir anlayış vardır.

B) Rehberlikte toplumun gereksinimleri ön planda tutulur.

C) Rehberlik hizmetinin temelinde bireyi korumak vardır.

D) Rehberlik yardımı birey adına doğru kararları vermek demektir.

E) Rehberlikte zorlama vardır.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi rehberlik hizmetleri ile ilgili söylenilen doğru bir ifadedir?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi rehberlik hizmetleri ile ilgili söylenilen doğru bir ifadedir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi rehberlik hizmetleri ile ilgili söylenilen doğru bir ifadedir?