Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Rehberlik hizmetleri isteyen herkese sunulan hizmetlerdir.

B) Rehberlik hizmetlerinde amaç bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır.

C) Rehberlik hizmetlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesinden sadece okul rehber öğretmenleri sorumludur.

D) Rehberlik merkezinde birey olan eğitim sistemini öngörmektedir.

E) Rehberlik hizmetleri gelişim devam ettiği sürece devam eden hizmetlerdir.


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?