Soru
Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924'te yaşanan ge­lişmeler arasında gösterilemez?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

D) Erkan-ı Harbiye Vekaleti 'nin kapatılması

E) Şeri'ye ve Evkaf Vekaleti 'nin kaldırılması


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924'te yaşanan ge­lişmeler arasında gösterilemez?

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924'te yaşanan ge­lişmeler arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924'te yaşanan ge­lişmeler arasında gösterilemez?