2022 KPSS Öğretim Yöntem ve Teknikleri Deneme Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları arasında yer almaz?

Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları arasında yer almaz?

A) Her konuya uygun yazılım bulmaktaki güçlük

B) İletişim becerilerini sınırlandırması

C) Maliyetinin yüksek olması

D) Bilgisayar kullanmanın güç ve karmaşık olması

E) Eğitim ortamının mekanikleşmesi


Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.


Online Soru: Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin sınırlılıkları arasında yer almaz?